Строк тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів

Стаття 108. Строк тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів

Строк тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів на складі тимчасового зберігання або на складі організації - отримувача гуманітарної допомоги не може перевищувати трьох місяців.
{ Частина перша статті 108 із змінами, внесеними згідно із Законом №3397-IV в:: 07.02.2006 }
Кабінет Міністрів України може встановлювати для товарів транспортних засобів окремих категорій менші строки зберігання. Строк тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів, зазначений у частині першій цієї статті, за заявою декларанта може бути продовжений але не більше ніж на один місяць, митним органом, за дозволом якого товари і транспортні засоби були розміщені на складі. Заява про продовження строку тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів попередньо погоджується з власником складу.
{ Частина третя статті 108 із змінами, внесеними згідно із Законом M548-V в: 09.01.2007}
До закінчення строків зберігання, зазначених у частинах першій другій та третій цієї статті, товари і транспортні засоби, що тимчасове зберігаються під митним контролем, повинні бути:
1) задекларовані власником або уповноваженою ним особою де обраного митного режиму;
2) або передані власником або уповноваженою ним особою для зберігання відповідному митному органу.
У коментованій статті встановлюються граничні строки тимчасового зберіганні товарів і транспортних засобів на складах тимчасового зберігання або на склад: організації — отримувача гуманітарної допомоги.
За загальним правилом, установленим ч.І коментованої статті, термін тимчасово:: зберігання товарів і транспортних засобів на складі тимчасового зберігання не може перевищувати трьох місяців.
Кабінет Міністрів України, як вищий орган системи органів виконавчої влад: відповідно до своїх повноважень, закріплених у статті 116 Конституції України організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України ті митної справи і своїми постановами та розпорядженнями, які є обов'язковими, може встановлювати для товарів і транспортних засобів окремих категорій менші строку зберігання.
Відповідно до ч.З коментованої статті за заявою декларанта строк тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів у три місяці може бути продовжений, але не більше ніж на один місяць. Такий дозвіл надається митним органом, якому підпорядкований митний орган, за дозволом якого товари і транспортні засоби були розміщені на складі. Заява декларанта про продовження строку тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів на складі тимчасового зберігання попередньо повинна бути узгоджена з власником складу тимчасового зберігання та посадовими особами відповідного митного органу. Визначення поняття «декларант» див. у коментарі до Л 87 МК. Згідно з п.1.8. Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом Державної митної служби України від 07.10.2003 р. №674 (з урахуванню наказу Державної митної служби України від 07.12.2006 р. №1088), строк тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів на складах тимчасового зберігання починається з дня їх фактичного розміщення на СТЗ і закінчується днем завершення митного оформлення відповідно до заявленого митного режиму або днем передання їх на склад митного органу. При здійсненні переміщення товарів з одного складу на інший строк зберігання товарів не переривається. Перелік документів, необхідних для розміщення товарів і транспортних засобів на складі тимчасового зберігання, див. у коментарі до ст. ІОЗ МК.
Відповідно до ч.4 коментованої статті у будь-якому випадку, до закінчення строків зберігання, зазначених чинним митним законодавством, товари і транспортні засоби, що тимчасово зберігаються під митним контролем, повинні бути: задекларовані власником або уповноваженою ним особою до обраного митного режиму; або передані власником або уповноваженою ним особою для зберігання відповідному митному органу.