Вход

Строк розгляду справи про порушення митних правил

Стаття 389. Строк розгляду справи про порушення митних правил
Справа про порушення митних правил розглядається у п'ятнадцятиденний строк з дня отримання посадовою особою митного органу або судом (суддею) матеріалів, необхідних для вирішення справи.
Справа про порушення митних правил розглядається у строк, що не перевищує п'ятнадцяти днів з дня отримання посадовою особою, уповноваженою розглядати справу, матеріалів, потрібних для вирішення справи. Такий термін для розгляду справи про порушення митних правил є остаточним і не підлягає продовженню.
Початок обчислення цього терміну наступає з моменту отримання начальником митного органу або його заступником, або судом відповідних матеріалів, які необхідні для вирішення справи.