Вход

Стаття 92. Подання документів митним органам у пунктах пропуску на митному кордоні України

Стаття 92. Подання документів митним органам у пунктах пропуску на митному кордоні України

Якщо митне оформлення товарів і транспортних засобів у повному обсязі відповідно до їх митного режиму здійснюється не в місці перетинання митного кордону, митному органу у пункті пропуску на митному кордоні України подаються транспортні, комерційні та інші супровідні документи, що містять відомості про товари і транспортні засоби, достатні для прийняття рішення про можливість їх пропуску через митний кордон України.

У коментованій статті законодавець встановлює порядок та умови подання документів митним органам у пунктах пропуску на митному кордоні України.
Згідно з положеннями коментованої статті у разі, якщо митне оформлення товарів і транспортних засобів у повному обсязі відповідно до їх митного режиму здійснюється не в місці перетинання митного кордону, то суб'єкт, що переміщує товари та транспортні засоби, у пункті пропуску на митному кордоні України повинен надати митному органу транспортні, комерційні та інші супровідні документи, що містять відомості про товари і транспортні засоби, достатні для прийняття рішення про можливість їх пропуску через митний кордон України. Посадові особи митного органу, який розташовується у пункті пропуску на митному кордоні України здійснюють, відповідно до чинного митного законодавства, митний контроль та надають дозвіл суб'єкту на переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України з урахуванням заявленої мети такого переміщення до пункту, де буде здійснено митне оформлення у повному обсязі. Після надання дозволу товари і транспортні засоби переміщуються під митним контролем до митниці призначення. Діяльність посадових осіб митного органу щодо перевірки документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю, є формою митного контролю, і це питання ми детально розглядали в коментарі до ст. 41 МК.
Що стосується подання транспортних, комерційних та інших супровідних документів, що містять відомості про товари і транспортні засоби, то це питання досліджене в коментарях до статей 45 та 54 МК.
Подання транспортних, комерційних та інших супровідних документів, що містять відомості про товари і транспортні засоби це, відповідно до положень ст. 45 МК обов'язок особи, яка переміщує зазначені предмети через митний кордон Україно. До цих осіб, відповідно до чинного законодавства, треба віднести: перевізника; особу, яка безпосередньо здійснює перевезення, уповноважену представником перевізника декларанта; особу, уповноважену підприємством, якому належать товари; особи, що мають відношення до переміщення товарів через митний кордон України (відправній одержувач, агент, повірений, комісіонер, експедитор). Названі особи, відповідно до вимог ст. 44 МК, повинні подати транспортні, комерційні та інші супровідні документи, що містять відомості про товари і транспортні засоби, достатні для прийняття рішення про можливість їх пропуску через митний кордон України у термін не пізніше ніж через три години після прибуття товарів та транспортних засобів у пункт пропуску на митному кордоні України.