Стаття 91. Попередні операції

Стаття 91. Попередні операції

Попередніми операціями вважаються дії, що виконуються до початку митного оформлення товарів і транспортних засобів.
Попередні операції покликані сприяти прискоренню митного оформлення товарів і транспортних засобів, а також здійсненню передбачених цим Кодексом митних процедур.
Умови та порядок застосування попередніх операцій, передбачених цим Кодексом, не залежать від країни походження товарів або країни їх відправлення.

Положеннями коментованій статті законодавець надає право митним органам проводити попередні операції, які сприяють прискоренню митного оформлення товарів та транспортних засобів, та встановлює умови та порядок проведення попередніх операцій.
Визначення «попередні операції» говорить саме за себе, тобто це операції, передбачені чинним митним законодавством, які проводять посадові особи Державної митної служби України перед початком митного оформлення товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України. Проведення попередніх операцій здійснюється з метою прискорення товарообігу, скорочення часу митного оформлення, крім того вони запобігають переміщенню через державний кордон України товарів і транспортних засобів, заборонених до ввезення в Україну та вивезення за її межі. Законодавець до попередніх операцій відносить:
а) подання документів митним органам у пунктах пропуску на митному кордоні України (детальніше див. коментар до ст. 91 МК);
б) повідомлення митних органів про намір ввезти товари на митну територію України, та про намір вивезти товари за межі митної території України (детальніше див. коментар до статей 72 та 93 МК);
в) доставка товарів та документів у місце, визначене митним органом (детальніше див. у коментарі до ст. 94 МК).
У процесі проведення попередніх операцій посадові особи митних органів також мають право проводити операції, пов'язані із здійсненням митного контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України, митного оформлення цих товарів і транспортних засобів, а також із справлянням передбачених законом податків і зборів.
У ч.З коментованої статті законодавець встановлює правило, відповідно до якого умови та порядок застосування попередніх операцій, передбачених чинним митним законодавством та міжнародними договорами України, підписаними в установленому законом порядку, не залежать від країни походження товарів або країни їх відправлення.