Стаття 116. Пропуск спеціального обладнання, що ввозиться (вивозиться) разом з транспортними засобами

Стаття 116. Пропуск спеціального обладнання, що ввозиться (вивозиться) разом з транспортними засобами
Спеціальне обладнання, призначене для навантаження, вивантаження, захисту і зберігання вантажу, яке переміщується разом з транспортним засобом через митний кордон України, підлягає пропуску у тому ж порядку, що і транспортний засіб, за умови використання такого обладнання за призначенням та зворотного вивезення (ввезення) разом з цим транспортним засобом.
У коментованій статті регламентується порядок пропуску через митний кордон України спеціального обладнання, що ввозиться (вивозиться) разом із транспортними засобами.
Останнім часом внаслідок розширення міжнародних зв'язків, активізації зовнішньоекономічної діяльності значно зросли обсяги переміщення товарів через митний кордон України за допомогою різноманітних транспортних засобів. У свою чергу, це вимагає законодавчого врегулювання порядку пропуску спеціального обладнання, що ввозиться (вивозиться) разом з транспортними засобами. Транспортні засоби, які здійснюють міжнародні перевезення, відрізняються різноманітністю конструкцій, і конструкції транспортних засобів залежать від агрегатних станів товарів (речовин), що переміщуються (газ, рідина, тощо), від умов їх зберігання, транспортування, навантаження та вивантаження.
Наприклад, з метою організації митного контролю за переміщенням через державний кордон України спеціального обладнання, що використовується для виконання робіт з діагностики та очистки засобів трубопровідного транспорту України, з урахуванням специфічного характеру операцій з діагностики й очистки засобів трубопровідного транспорту для утримання їх у належному стані, митним органам рекомендовано здійснювати митне оформлення вищезазначеного обладнання при первісному ввезенні його на митну територію України в режимі тимчасового ввезення відповідно до вимог ст. 206 МК. При кожному перетині обладнанням митного кордону України чи поміщенні або вилученні з трубопроводу інспектор митниці, який здійснює його пропуск (оформлення), проставляє на звороті зазначеної копії декларації відбиток особистої номерної печатки. Контроль за зворотним вивезенням за межі митної території України діагностичного обладнання, оформленого в режимі тимчасового ввезення, здійснюється митницею оформлення відповідно до Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення вивезення).
Законодавець висуває такі умови пропуску спеціального обладнання : а) використання такого обладнання за призначенням; б) обов'язкове зворотне вивезення звезення) цього обладнання разам із транспортним засобом.