Вход

Стаття 110. Засоби та способи переміщення товарів

Стаття 110. Засоби та способи переміщення товарів
Переміщення товарів через митний кордон України здійснюється засобами авіаційного, водного, автомобільного, залізничного, трубопро­відного транспорту, а також лініями електропередачі.
Залежно від наявності перевізника, відправника, одержувача, а також договору на перевезення товари переміщуються у:
1) вантажних відправленнях;
2) супроводжуваному багажі;
3) несупроводжуваному багажі;
4) ручній поклажі;
5) міжнародних почтових відправленнях;
6) міжнародних експрес-відправленнях.
У коментованій статті встановлюються засоби та способи переміщення товарів через митний кордон України.
Відповідно до ч.І коментованої статті переміщення товарів через митний кордон України може здійснюватися такими засобами:
- авіаційним транспортом;
- водним транспортом;
- автомобільним транспортом;
- залізничним транспортом;
- трубопровідним транспортом;
- лініями електропередач.
Поняття авіаційного транспорту міститься у ст. 32 Закону України «Про транспорт», у якій визначається, що до складу авіаційного транспорту входять підприємства повітряного транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, аерофотозйомки, сільськогосподарські роботи, а також аеропорти, аеродроми, аероклуби, транспортні засоби, системи управління повітряним рухом, навчальні заклади, ремонтні заводи цивільної авіації та інші підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, що забезпечують роботу авіаційного транспорту.
У ст. 22 Закону України «Про транспорт» визначається, що до складу залізничного транспорту входять підприємства залізничного транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, рухомий склад залізничного транспорту, залізничні шляхи сполучення, а також промислові, будівельні, торговельні та постачальницькі підприємства, навчальні заклади, технічні школи, дитячі дошкільні заклади, заклади охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, культури, науково-дослідні, проектно-інструкторські організації, підприємства промислового залізничного транспорту та інші підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, що забезпечують їх діяльність і розвиток.
До складу морського транспорту, згідно зі статтею 24 зазначеного Закону, сходять підприємства морського транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, порти і пристані, судна, судноремонтні заводи, морські шляхи сполучення, з також підприємства зв'язку, промислові, торговельні, будівельні і постачальницькі підприємства, навчальні заклади, заклади охорони здоров'я, фізичної культури, науково-дослідні, проектно-конструкторські організації та інші підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, що забезпечують роботу морського транспорту.
До складу річкового транспорту входять підприємства річкового транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, порти і пристані, судна, суднобудівні та судноремонтні заводи, ремонтно-експлуатаційні бази, підприємства шляхового господарства, а також підприємства зв'язку, промислові, торговельні, будівельні та постачальницькі підприємства, навчальні заклади, заклади охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, культури, проектно-конструкторські організації та інші підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, що забезпечують роботу річкового транспорту (стаття 27 Закону України «Про транспорт»).
До складу автомобільного транспорту, відповідно до ст. ЗО вищезгаданого закону, входять підприємства автомобільного транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів, вантажів, авторемонтні і шиноремонтні підприємства, рухомий склад автомобільного транспорту, транспортно-експедиційні підприємства, а також автовокзали і автостанції, навчальні заклади, ремонтно-будівельні організації та соціально-побутові заклади, інші підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, що забезпечують роботу автомобільного транспорту.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про трубопровідний транспорт» магістральний трубопровід - це технологічний комплекс, що функціонує як єдина система і до якого входить окремий трубопровід з усіма об'єктами і спорудами, зв'язаними з ним єдиним технологічним процесом, або кілька трубопроводів, якими здійснюються транзитні, міждержавні, міжрегіональні поставки продуктів транспортування споживачам, або інші трубопроводи, спроектовані та збудовані згідно з державними будівельними вимогами щодо магістральних трубопроводів.
У ст. 1 Закону України «Про електроенергетику» визначається, що міждержавна електрична мережа - це електрична мережа, призначена для передачі електричної енергії між державами.
Під визначенням «переміщення» в загальному значенні цього слова розуміється зміна місцезнаходження чого-небудь; перенесення з одного місця в інше. Що стосується визначення «переміщення», яке використовується в МК, то мається на увазі переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України.
Переміщення товарів та транспортних засобів здійснюється: у разі ввезення товарів на митну територію України; у разі вивезення товарів з митної території України; у випадку транзиту, який здійснюється через митну територію України.
Переміщення товарів через митний кордон України здійснюють перевізники, визначення можна знайти в п.22 ст. 1 МК.
У ч.2 коментованої статті визначаються способи переміщення товарів через митний кордон України.
Визначення понять «вантажні відправлення», «супроводжуваний багаж», «несупроводжуваний багаж», «ручна поклажа», «міжнародні почтові відправлення», «міжнародні експрес-відправлення» див. у ст. 1 МК.Стаття 110. Засоби та способи переміщення товарів