Спрощений митний контроль

Стаття 68. Спрощений митний контроль

Регіональні митниці, митниці, за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, можуть застосовувати спрощений митний контроль.
Спрощений митний контроль застосовується у випадках переміщення громадянами через митний кордон України товарів, що не підлягають обов'язковому декларуванню та оподаткуванню і не належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження.
Спрощений митний контроль застосовується митними органами, в яких обладнано зони (коридори) спрощеного митного контролю.
Громадяни, які проходять через зони (коридори) спрощеного митного контролю, звільняються від подання митної декларації.
Звільнення від подання митної декларації не означає звільнення громадян від обов'язкового дотримання порядку переміщення товарів через митний кордон України.

Коментована стаття визначає порядок здійснення та умови спрощеного митного контролю.
Положенням ч.І коментованої статті законодавець надає право митним органам України, за згодою з Державною митною службою України, здійснювати спрощений митний контроль предметів, що переміщуються громадянами через митний кордон України.
Відповідно до ч.2 коментованої статті спрощений митний контроль здійснюється при переміщенні громадянами через митний кордон України товарів, що не підлягають обов'язковому декларуванню та оподаткуванню і не належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження. Відповідно до статті 8 Закону України «Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України» при ввезенні на митну територію України звільняються від оподаткування: товари, сумарна митна вартість яких не перевищує 200 євро, а загальна вага не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами у супроводжуваному багажі (за умови усного декларування), пересилаються в несупроводжуваному багажі та надходять на адресу громадян у міжнародних поштових відправленнях; горілчані вироби у кількості 1 л., вино - 2 л., пиво - 5 л., тютюнові вироби - 200 цигарок (або 200 г цих виробів), які ввозяться в особистому багажі громадянами; товари, що тимчасово ввозяться на митну територію України під зобов'язання про їх зворотне вивезення; товари, що належать громадянам-нерезидентам та переміщуються транзитом через митну територію України; товари, що належать громадянам-резидентам та переміщуються транзитом у транзитних зонах міжнародних аеропортів; товари та транспортні засоби, що належать особам, які користуються на території України митними пільгами відповідно до статей 59-63, 65-67 МК; транспортні засоби в кількості однієї одиниці з кожної товарної позиції та товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами і входять до складу спадщини, відкритої за межами України на користь резидента, у разі підтвердження її складу органами, що вчиняють нотаріальні дії у країні її відкриття, зазначене підтвердження підлягає легалізації у консульських установах України, що діють у відповідних країнах; товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами-резидентами у вигляді призів (нагород), отриманих за участь у спортивних та інших змаганнях (конкурсах, фестивалях тощо), у межах, визначених відповідними документами, у разі підтвердження факту отримання такихпризів та нагород нотаріальними органами відповідної країни, зазначені документи, що підтверджують факт отримання таких призів та нагород, підлягають легалізації у консульських установах України, що діють у відповідних країнах та в інших випадках.
Згідно ж із статтею 3 вищезгаданого закону особисті речі, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному багажі будь-якими видами транспорту на митну територію України або пересилаються в несупроводжуваному багажі, усно чи письмово декларуються за бажанням власника таких речей або на вимогу посадової особи митного органу і не оподатковуються.
З метою спрощення порядку здійснення митного контролю й митного оформлення предметів, що переміщуються громадянами авіаційним транспортом затверджено Правила застосування спрощеного порядку здійснення митного контролю предметів, що переміщуються громадянами (наказ ДМСУ від 18.02.2006 р. №137). Під визначенням "зелений" коридор розуміється зона спрощеного митного контролю, яка є частиною зони митного контролю на території (приміщенні) аеропорту, облаштована належним технічним та інформаційним обладнанням і призначена для здійснення в спрощеному порядку митного контролю товарів, що перемішуються громадянами через митний кордон України, не підлягають обов'язковому письмовому декларуванню, а також оподаткуванню й на переміщення яких через митний кордон України не встановлено заборон або обмежень.
Основним завданням спрощення митного контролю і оформлення є:
- приведення митних процедур у відповідність до світових стандартів;
- прискорення та вдосконалення процесу митного контролю і оформлення на основі засвоєння технологій управління ризиками, включаючи оцінку ризиків і вибірковий контроль, інформаційне забезпечення заінтересованих осіб в частині митних правил і процедур;
- прискорення проходження товарів і транспортних засобів через митний кордон України;
- вдосконалення українського митного законодавства на основі нового Митного кодексу України та процесу приєднання до Міжнародної конвенції про гармонізацію та спрощення митних процедур (Кіото, 1973).
Двоканальна система митного контролю застосовується як при в'їзді громадян на митну територію України, так і при виїзді за її межі з відповідним обладнанням "зеленого" та "червоного" коридорів. "Червоний" та "зелений" коридори мають відповідні кольорові позначення. Перед входом до коридорів розміщується інформація про митні правила для громадян та інформація, потрібна для визначення ними можливості проходження митного контролю за спрощеним порядком ("зеленим" коридором) або з обов'язковим письмовим декларуванням ("червоним" коридором). Така інформація і напрямки руху громадян розміщуються на інформаційних стендах та табло і містить роз'яснення щодо відповідальності громадян згідно з чинним митним законодавством. Смуги руху громадян на "зеленому" та "червоному" коридорах визначаються таким чином, щоб унеможливити перетин шляхів громадян, які прямують по "зеленому" та "червоному" коридорам. На шляхах руху громадян використовуються технічні засоби митного контролю (металодетектори, інтроскопи тощо). У зонах митного контролю встановлюється режим доступу до них з метою заборони проникнення осіб, непричетних до здійснення митного контролю, створення умов для роботи й захисту особового складу та майна митних органів. Режимні правила в зонах митного контролю розробляються митницею і є обов'язковими для виконання особами, що проходять контроль, та посадовими особами інших контрольних служб, визначених чинним законодавством України. Контроль предметів, що переміщуються громадянами через державний кордон, здійснюється: при в'їзді в Україну - з моменту проходження прикордонного контролю (ізакінчується митним контролем); при виїзді з України - з моменту проходження митного контролю (і закінчується прикордонним контролем). Громадяни самостійно приймають тішення щодо проходження митного контролю "зеленим" чи "червоним" коридором. При проходженні громадянином митного контролю "зеленим" коридором: посадова особа митниці може запропонувати громадянину пред'явити авіаційний квиток та паспорт або інший документ, що посвідчує особу, при цьому посадова особа митниці роз'яснює критерії проходження митного контролю цим коридором та може проводити опитування громадянина за пунктами митної декларації. У разі вчинення громадянином порушення митних правил, посадовою особою митного органу складається протокол про порушення митних правил.
Положенням ч.4 коментованої статті законодавець звільняє від подання митної декларації громадян, які проходять через зони (коридори) спрощеного митного контролю. За рішенням посадової особи митниці може здійснюватися вибірковий контроль предметів громадян, які проходять митний контроль "зеленим" коридором із застосуванням технічних засобів контролю або з розпакуванням місць багажу. На вимогу посадової особи митниці громадянин зобов'язаний представити вміст багажу. Ретельний огляд предметів здійснюється в спеціально відведених для цього приміщеннях митниці.
Відповідно до ч.5 коментованої статті всі особи, які перетинають митний кордон України та переміщують товари, у разі звільнення їх від подання митної декларації, зобов'язані дотримуватися чинного законодавства щодо переміщення товарів через митний кордон України. У разі порушення правил щодо переміщення товарів через і пітний кордон України відповідальність наступає на загальних засадах.