Вход

Спеціальна митна статистика

Стаття 306. Спеціальна митна статистика
Для забезпечення завдань, покладених на митні органи Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, митними органами формується, узагальнюється та аналізується спеціальна митна статистика. Порядок ведення спеціальної митної статистики визначається законодавством.
Спеціальна митна статистика ведеться з метою забезпечення вирішення завдань, покладених на митні органи України.
Відповідно до положень коментованої статті Кабінет Міністрів України видав постанову від 12.12.2002 р. №1865 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 року №92) за назвою "Про порядок ведення спеціальної митної статистики" (далі - Порядок), що набула чинності з 1 січня 2004 року.
Даним Порядком встановлено, що основними складовими митної статистики є:
- статистика декларування, яка містить відомості про переміщувані через митний кордон України товари, транспортні засоби, предмети, що підлягають декларуванню митним органам, та мету їх переміщення;
- статистика справляння податків і зборів, яка містить відомості про суми нарахованих та сплачених податків і зборів при переміщенні через митний кордон України товарів, транспортних засобів, предметів;
- статистика з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, яка містить відомості про виявлені митними органами порушення митних правил, результати розгляду справ про порушення митних правил судовими органами, вилучені митними органами товари, транспортні засоби, предмети, про результати взаємодії з правоохоронними органами тощо;
- статистика пасажиропотоків, яка містить відомості про кількість фізичних осіб, що перетинають митний кордон України;
- статистика міжнародних перевезень, яка містить відомості про переміщення через митний кордон України окремих видів транспортних засобів, що використовуються для перевезень товарів, транспортних засобів, предметів, громадян;
- інші види спеціальної митної статистики, які містять відомості з кадрових питань, з питань боротьби з правопорушеннями в митних органах, з адміністративно-господарських питань та інші відомості;
Методологічні засади ведення спеціальної митної статистики визначаються Державною митною службою за погодженням з Державним комітетом статистики. Формування статистичних даних спеціальної митної статистики здійснюється митницями та регіональними митницями шляхом складання первинних і вихідних форм статистичної звітності.
Дані, які включаються до первинних і вихідних форм статистичної звітності, порядок складання таких форм визначаються Державною митною службою за погодженням з Державним комітетом статистики.
Збирання, опрацювання та накопичення статистичних даних спеціальної митної статистики здійснюється структурними підрозділами Державної митної служби в порядку, визначеному Державною митною службою.