Вход

Спеціальні митні зони

Стаття 218. Спеціальні митні зони
Спеціальними митними зонами є частини території України, на яких запроваджено митний режим спеціальної митної зони. Для цілей оподаткування товари, ввезені на території спеціальних митних зон, розглядаються як такі, що знаходяться за межами митної території України. Ввезення на митну територію України цих товарів у незмінному стані або товарів, повністю вироблених, достатньо перероблених або оброблених у таких зонах, здійснюється в режимі імпорту. Ввезення на митну територію України цих товарів у незмінному стані або товарів, повністю вироблених, достатньо перероблених або оброблених у таких зонах, здійснюється в режимі імпорту.
(Частіша перша статті 2І8 із змінами, внесеними згідно із Законом №3235-11' (3235-15) від 20.12.2005)
Спеціальні митні зони створюються відповідно до законодавства України про спеціальні (вільні) економічні зони шляхом прийняття окремого закону для кожної спеціальної митної зони з визначенням її статусу, території, строку, на який вона створюється, та особливостей застосування законодавства України на її території. Законом встановлюються вимоги щодо створення спеціальної митної зони, види товарів, дозволених до ввезення у таку зону, та характер операцій, що здійснюються з товарами у межах зони. У законі також визначаються вимоги щодо організації роботи спеціальної митної зони та обов'язки органів управління зони по виконанню вимог митного законодавства під час здійснення митного контролю.
(Стаття 218 із змінами, внесеними згідно із Законами №2285-IV від 23.12.2004, №2505-IVeid 25.03.2005)
Дана стаття у 2005 році доповнювалася у частині першій другим реченням такого змісту: "Ввезення на митну територію України цих товарів у незмінному стані або товарів, повністю вироблених, достатньо перероблених або оброблених у таких зонах, здійснюється в режимі імпорту" згідно зі ст. 75 Закону України "Про державний бюджет України на 2005 рік" від 23.12.2004 p. №2285-IV. Дане положення означає, що до встановлених категорій товарів застосовувався інший режим - режим імпорту, про який докладніше йдеться у Главі 29 МК.
Коментована стаття визначає, що на території України можуть запроваджуватись спеціальні економічні зони різного типу, статус та територія яких встановлюються Верховною Радою України згідно із Законами України про спеціальні економічні зони шляхом прийняття окремого закону України для кожної з таких зон, - вказується у ст. 24 закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.1991 р. №959-ХІІ.
Митна територія - це територія, на якій у повному обсязі діє законодавство держави.
На даний час СМЗ існують на території наступних спеціальних економічних зон:
- спеціальна економічна зона "Закарпаття";
- спеціальна економічна зона "Миколаїв";
- спеціальна економічна зона "Яворів";
- спеціальні економічні зони "Азов" і "Донецьк".
На період функціонування спеціальних економічних зон, відповідно до ст. 1 Закону України "Про єдиний митний тариф України" від 05.02.1992 р. №2097-ХІІ, митне обкладення на території спеціальних митних зон регулюється цим Законом, іншими законами України та міжнародними договорами, які встановлюють спеціальний правовий режим цих зон у кожному окремому випадку.
Також відповідно до декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" від 26.12.1992 р. №18-92, Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.1994 р. №334/94-ВР та Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 р. №168/97-ВР, акцизний збір, податок на прибуток та податок на додану вартість, справляються з урахуванням особливостей, встановлених законами України щодо кожної СМЗ.
Так, наприклад, існує і діє розпорядження Держмитслужби №456-р від 17.08.2002 р. "Про деякі питання оподаткування у спеціальних економічних зонах "Закарпаття", "Азов" та "Донецьк".
Органами управління СЕЗ, незалежно від їх типу є:
- місцеві Ради народних депутатів та місцеві державні адміністрації у межах своїх повноважень;
- орган господарського розвитку й управління СЕЗ, що створюється за участю суб'єктів економічної діяльності України та іноземних суб'єктів такої діяльності. Функції цього органу можуть бути покладені на одного із суб'єктів економічної діяльності спеціальної (вільної) економічної зони.
Згідно з Законом про СЕЗ спеціальні (вільні) економічні зони створюються Верховною Радою України за ініціативою Президента України, Кабінету Міністрів України або місцевих Рад народних депутатів України та місцевої державної адміністрації.
Державне регулювання діяльності спеціальної (вільної) економічної зони здійснюють органи державної виконавчої влади України, до компетенції яких входить контроль за додержанням вимог законодавства України на території, де створено спеціальну (вільну) економічну зону.
Суди, правоохоронні органи, а також органи контролю за додержанням екологічних, санітарних та інших норм керуються при здійсненні своїх функцій чинним законодавством України, за винятками, передбаченими законодавчим актом про конкретну СЕЗ.
Передусім, метою створення СЕЗ є залучення іноземних інвестицій та сприяння їм, активізація спільно з іноземними інвесторами підприємницької діяльності для нарощування експорту товарів і послуг, поставок на внутрішній ринок високоякісної продукції та послуг, залучення й впровадження нових технологій, ринкових методів господарювання, розвитку інфраструктури ринку, поліпшення використання природних і трудових ресурсів, прискорення соціально-економічного розвитку України.
На території спеціальної економічної зони можуть реалізовуватися інвестиційні проекти, якщо вони відповідають меті створення зони. Порядок розгляду і затвердження таких проектів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Специфіка регулювання іноземних інвестицій у спеціальних (вільних) економічних зонах установлюється Законом про СЕЗ. Правовий режим іноземних інвестицій, що встановлюється у спеціальних (вільних) економічних зонах, згідно закону України "Про режим іноземного інвестування" від 19.03.1996 р. №93/96 не може створювати умови інвестування та здійснення господарської діяльності менш сприятливі, ніж встановлені законодавчим актом про конкретну СЕЗ.