Спеціалізовані митні установи та організації

Стаття 17. Спеціалізовані митні установи та організації

У межах бюджетних коштів, передбачених для утримання митної служби України, виключно для забезпечення виконання завдань, покладених на митні органи, відповідно до цього Кодексу та законів України в митній службі України можуть створюватися експлуатаційні, транспортні, інформаційно-аналітичні, кінологічні спеціалізовані установи та освітні організації.
Створення, реорганізація та ліквідація спеціалізованих митних установ та організацій здійснюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи в межах повноважень, визначених цим Кодексом та законами України.

У коментованій статті МК України законодавець наділяє спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної служби - Держмитслужбу України - правом у межах бюджетних коштів, які передбачені для утримання митної служби України, створювати експлуатаційні, транспортні, інформаційно-аналітичні, кінологічні спеціалізовані установи та освітні організації. Спеціалізовані митні установи та організації створюються виключно для забезпечення виконання завдань та функцій, покладених на митні органи України.
Відповідно до МК України, Положення про Державну митну службу України, затвердженого указом Президента України від 24 серпня 2000 р. №1022/2000, наказу Держмитслужби України від 9 квітня 2005 р. №274 «Про припинення діяльності спеціалізованих митних установ» та в зв'язку з реорганізацією системи митної служби України було створено: Департамент інформаційних технологій та митної статистики Держмитслужби України, Департамент ресурсного забезпечення, капітального будівництва та експлуатації об'єктів митної інфраструктури, Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи, Департамент аналізу ризиків і аудиту, Кінологічний центр та Автотранспортне господарство.
Наказом Державної митної служби України від 06.10.2006 р. №845 09 жовтня 2006 року було створено Регіональну інформаційну митницю із місцем розташування у м. Києві, яка стала правонаступником Департаменту інформаційних технологій та митної статистики, що увійшов до складу Регіональної інформаційної митниці. Зоною діяльності Регіональної інформаційної митниці з питань її компетенції є вся митна територія України.
Перелічені спеціалізовані митні установи відповідно до їх положень мають статус спеціалізованих регіональних митниць, які безпосередньо підпорядковуються одному з заступників Голови Держмитслужби України, що курирує відповідний напрям роботи, пов'язаний з діяльністю установи. У своїй діяльності спеціалізовані митні установи керуються Конституцією України, МК, іншими законами, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії та наказами Держмитслужби України.
Зазначені державні органи діють згідно з розробленим Положенням, затвердженим Держмитслужбою України, в якому визначаються їх основні завдання, функції, повноваження, відповідальність.
Спеціалізовані митні установи є юридичними особами, що мають самостійний баланс, печатку з зображенням Державного Герба України й своїм найменуванням та інші печатки, штампи, бланки та відповідні рахунки. Гранична чисельність, структура, штатний розпис, фонд оплати праці, кошторис та план асигнувань загального та спеціального фондів Державного бюджету України затверджується Головою Служби.
До освітніх організацій належать Академія митної служби України, як головна навчально-методична установа національної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців митної справи, Київський центр підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, Хмельницький центр підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. На навчальні заклади покладено завдання з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб Держмитслужби України, підвищення ефективності підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб митної служби України з урахуванням потреб митних органів у кваліфікованих кадрах та вимог до державних службовців.