Спільний митний контроль на митному кордоні України

Стаття 47. Спільний митний контроль на митному кордоні України

На підставі міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку, на митному кордоні України може здійснюватися спільний митний контроль разом з митними органами суміжних держав.

1. Коментована стаття надає право органам Державної митної служби України здійснювати спільний митний контроль на митному кордоні України.
Законодавець наділяє правом митні органи України на підставі міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку, здійснювати спільний митний контроль разом із митними органами суміжних держав. Щодо здійснення спільного митного контролю докладніше див. коментар до статті 37 МК.
Спільний митний контроль на митному кордоні України здійснюється безпосередньо посадовими особами митних органів суміжних держав одночасно, за єдиною технологічною схемою. Найбільш поширеними формами здійснення спільного митного контролю є перевірка документів та відомостей, необхідних для такого контролю, митний огляд товарів і транспортних засобів, їх облік. Спільному митному контролю суміжних держав, як правило, передує укладання міждержавних угод, на виконання яких підписуються протоколи, меморандуми на рівні митних адміністрацій держав-підписантів. Прикладом можуть служити меморандуми, підписані ДМСУ з головними митними установами РФ, Грузії, Молдови та ін.