Вход

Солідарне відшкодування збитків

Стаття 227. Солідарне відшкодування збитків
1. У разі заподіяння збитків одночасно кількома учасниками господарських відносин кожний з них зобов'язаний відшкодувати збитки суб'єкту, якому завдано збитків, відповідно до вимог статті 196 цього Кодексу.
У разі коли в господарському зобов'язанні беруть участь кілька зобов'язаних суб'єктів (часткове зобов'язання), кожний із них повинен виконати своє зобов'язання відповідно до своєї частки, визначеної зобов'язанням (див.: ст. 540 ЦК, коментар до ч. 1 ст. 196).
Законодавством або договором може бути передбачено солідарне виконання господарського зобов'язання (див.: ст. 541 ЦК, коментар до ч. 2 ст. 196). Таке зобов'язання називається солідарним.
Коментована стаття, виходячи з її назви, регулює лише порядок відшкодування збитків,завданих солідарними боржниками, відсилаючи до ст. 196 ГК. Остання, у свою чергу, встановлює, що при солідарному виконанні господарських зобов'язань застосовуються відповідні положення ЦК.
Статтею 543 ЦК встановлено, що у разі наявності солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або у повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо. Солідарні боржники залишаються зобов'язаними доти, доки їх обов'язок не буде виконаний у повному обсязі.
Виконання солідарного обов'язку у повному обсязі одним із боржників припиняє обов'язок решти солідарних боржників перед кредитором.
Боржник, який виконав солідарний обов'язок, має право на зворотну вимогу (регрес) докожного з решти солідарних боржників у рівній частці, якщо інше не встановлено договоромабо законом, за вирахуванням частки, яка припадає на нього (ч. 1 ст. 544 ЦК).