Вход

Службові приміщення митних органів у портах, міжнародних аеропортах і на прикордонних залізничних станціях

Стаття 114. Службові приміщення митних органів у портах, міжнародних аеропортах і на прикордонних залізничних станціях
Адміністрація морських і річкових портів, міжнародних аеропортів, прикордонних залізничних станцій на договірних засадах забезпечує митні органи необхідними службовими приміщеннями, обладнанням, засобами зв'язку та створює належні умови для здійснення ними митних процедур.
Перелік приміщень та вимоги до них визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи і центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту України відповідно до обсягу та характеру міжнародних перевезень.
У коментованій статті регламентується порядок надання службових приміщень митним органам у портах, міжнародних аеропортах та на прикордонних залізничних станціях.
Відповідно до вимог коментованої статті та Переліку службових приміщень, якими адміністрації морських річкових портів, міжнародних аеропортів, прикордонних залізничних станцій забезпечують на договірних засадах митні органи, затвердженого спільним наказом Мінтрансу та Держмитслужби від 06.03.2003 р. №168, митним органам
надаються:
1. Приміщення для розміщення особового складу підрозділів митних органів. Кімната особистого огляду.
Приміщення для зберігання затриманих предметів, у тому числі харчових продуктів, медичних препаратів, що потребують спеціальних умов зберігання. Приміщення для зберігання та обслуговування технічних засобів контролю й засобів зв'язку.
Приміщення для утримання службових собак митних органів (за потреби). Службові приміщення повинні відповідати санітарно-гігієнічним нормам, протипожежним вимогам, вимогам з охорони праці та бути обладнані засобами сигналізації. Кількість службових приміщень, які надаються митним органам адміністраціями морських і річкових портів, міжнародних аеропортів, прикордонних залізничних станцій, установлюється виходячи з обсягів та характеру міжнародних перевезень.
Відповідно до чинного законодавства регіональні митниці та митниці є юридичними особами та мають право укладати цивільно-правові договори, до яких належить договір оренди приміщення.