Вход

Скорочення робочого часу із збереженням заробітної плати для працівників, які навчаються в середн

Для працівників, які успішно навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, на період навчального року встановлюється скорочений робочий тиждень на один робочий день або на відповідну йому кількість робочих годин (при скороченні робочого дня протягом тижня). Ці особи звільняються від роботи протягом навчального року не більш як на 36 робочих днів при шестиденному робочому тижні або на відповідну їм кількість робочих годин. При п'ятиденному робочому тижні кількість вільних від роботи днів змінюється залежно від тривалості робочої зміни при збереженні кількості вільних від роботи годин.
Працівникам, зазначеним у частині першій цієї статті, за час звільнення від роботи виплачується 50 відсотків середньої заробітної плати за основним місцем роботи, але не нижче мінімального розміру заробітної плати.
(Стаття 209 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВРМ> 6237-10від 21.12.83; Законом № 871-12 від 20.03.91; із змінами, внесеними згідно із Законом № 117-ХIV від 18.09.98)
1. Скорочений робочий час у зв'язку з навчанням без відриву від виробництва у період навчального року надається тільки тим
працівникам, які успішно навчаються у середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) і заочних школах, у тому числі неповнолітнім, для яких встановлено скорочений робочий час.
2. Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту» навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності розпочинається у День знань — 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Тривалість навчального року в загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня не може бути меншою 175 робочих днів, а в загальноосвітніх навчальних закладах II—III ступенів — 190 робочих днів, без урахування часу на складання перевідних та випускних іспитів, тривалість яких не може перевищувати трьох тижнів (ст. 16).
3. Робочий час для учнів, які успішно навчаються, скорочується на один робочий день (зміну) в навчальному році при шестиденному робочому тижні. При п'ятиденному робочому тижні робочий час цієї категорії працівників скорочується на кількість робочих днів (змін), які за кількістю повинні відповідати 36 робочим дням (змінам) в навчальному році, які встановлені для тих, хто працює при шестиденному робочому тижні.
4. За час звільнення цих працівників від роботи їм виплачують 50 відсотків середньомісячної зарплати, але не менше мінімальної заробітної плати. Порядок обчислення середньої заробітної плати затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 100 від 8 лютого 1995 р.