Вход

Склади тимчасового зберігання

Стаття 99. Склади тимчасового зберігання

Товари і транспортні засоби з моменту пред'явлення митному органу і до їх випуску відповідно до обраного митного режиму можуть перебувати на тимчасовому зберіганні під митним контролем. Такі товари і транспортні засоби до завершення митного оформлення з дозволу відповідного митного органу розміщуються на складах тимчасового зберігання. Товари та транспортні засоби гуманітарної допомоги до завершення їх митного оформлення з дозволу відповідного митного органу розміщуються на складах організацій - отримувачів гуманітарної допомоги. Митний режим щодо зазначених товарів і транспортних засобів обирається під час передачі цих товарів і транспортних засобів на тимчасове зберігання і не може змінюватися їх власником або уповноваженою ним особою без погодження з відповідним митним органом до закінчення строку тимчасового зберігання.
З метою створення сприятливих умов та скорочення часу проведення митного контролю та митного оформлення митним органом може прийматися рішення про організацію складів тимчасового зберігання, що належать транспортно-експедиційним організаціям, які переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон України, чи іншим підприємствам, зі створенням зони митного контролю в межах таких складів.
Як склади тимчасового зберігання можуть використовуватися відповідним чином облаштовані складські приміщення, резервуари, криті чи відкриті майданчики, призначені для зберігання товарів і транспортних засобів. Дозвіл на їх використання як складів тимчасового зберігання надається митними органами, в зоні діяльності яких розташовані такі приміщення, резервуари, майданчики, у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
Допускається розміщення товарів і транспортних засобів, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, на складах митних органів.

У коментованій статті законодавець регламентує порядок тимчасового зберігання під митним контролем товарів та транспортних засобів з моменту пред'явлення митному органу і до їх випуску відповідно до обраного митного режиму на складах тимчасового зберігання.
Відповідно до ч.І коментованої статті під складом тимчасового зберігання (далі - СТЗ) - розуміються спеціально визначені й обладнані складські приміщення, резервуари, криті чи відкриті майданчики, що призначені для зберігання товарів і транспортних засобів і розміщуються в межах огородженої території. Що стосується часу перебування товарів та транспортних засобів на складі тимчасового зберігання, то законодавець встановлює, що вони перебувають з моменту пред'явлення митному органу і до їх випуску відповідно до обраного митного режиму. Момент пред'явлення митному органу - це час, коли посадова особа митного органу перевірила правильність заповнення митної декларації, наявність доданих необхідних документів і зафіксувала дату та час прийняття митної декларації шляхом проставляння відміток на бланку митної декларації та відповідним записом у документах митного органу. З моменту прийняття митної декларації вона є документом, що засвідчує факти, які мають юридичне значення. Моментом випуску товарів та транспортних засобів відповідно до обраного митного режиму вважається момент закінчення здійснення митного контролю та митного оформлення зазначених предметів. Питання, що стосуються видів митного режиму детально розглянуті в коментарі до ст. 185 МК. Законодавець встановлює, що митний режим обирається під час передачі товарів та транспортних засобів на тимчасове зберігання і не може змінюватися їх власником або уповноваженою ним особою без погодження з відповідним митним органом до закінчення строку тимчасового зберігання.
Відповідно до ч.2 коментованої статті митним органом, з метою створення сприятливих умов та скорочення часу проведення митного контролю та митного оформлення, може прийматися рішення про організацію складів тимчасового зберігання, що належать транспортно-експедиційним організаціям, які перемішують товари і транспортні засоби через митний кордон України, чи іншим підприємствам, зі створенням зони митного контролю в межах таких складів, відповідно до чинного митного законодавства України. Питання, що стосуються місць розташування, порядку створення зон митного контролю детально розглянуто в коментарях до статей 48 та 49 МК.
Склади тимчасового зберігання можуть бути розташовані:
- у зоні діяльності митного органу, в якому перебуває на обліку одержувач або відправник товарів і транспортних засобів (за погодженням із Держмитслужбою України СТЗ закритого типу може розташовуватися в зоні діяльності іншого митного органу);
- в аеропорту, порту, на аеродромі, залізничній станції, що відкриті для міжнародного чи міждержавного сполучення та здійснюють прийняття, навантаження, вивантаження й видачу товарів, переміщуваних через державний кордон України;
- у безпосередній близькості до пункту пропуску через державний кордон України для міжнародного чи міждержавного автомобільного сполучення;
- на територіях, унесених до Переліку місць прибуття автотранспорту.
Що стосується положень ч.З коментованої статті, то дане питання детально розглянуте в коментарі до ст. 100 МК.
Відповідно до ч.4 коментованої статті митним органам надається право на розміщення товарів та транспортних засобів, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, на складах митних органів. Визначення складу митного органу, порядок та умови їх роботи, перелік товарів та транспортних засобів, що на них зберігаються, розглянуто в коментарі до глави 24 МК.