Склади митних органів

Стаття 167. Склади митних органів
Під складами митних органів розуміються приміщення, резервуари, криті та відкриті майданчики, які належать митним органам або використовуються ними і спеціально обладнані для зберігання товарів.
Відповідно до коментованої статті як склади митних органів можуть використовуватися визначені митним органом приміщення, резервуари, криті та відкриті майданчики, що належать митним органам й спеціально обладнані для зберігання товарів і транспортних засобів.
Робота складу митного органу повинна бути організована таким чином, щоб увезення на склад і вивезення зі складу товарів здійснювалися відповідно до вимог митного
законодавства, а порядок зберігання товарів гарантував їх постійне перебування під митним контролем та унеможливлював надходження (вилучення) товарів поза митним контролем.
Державна митна служба України встановлює такі вимоги до приміщення складу митного органу (крім критих і відкритих майданчиків) та до зберігання товарів і транспортних засобів:
- бути ізольованими від інших службових і допоміжних приміщень; доступ на склад митного органу особам, які не забезпечують його роботи, забороняється;
- мати огороджувальні конструкції, що забезпечують належне зберігання, а також міцні стіни, перегородки, перекриття підлоги й стелі; віконні отвори між рамами або з внутрішнього боку приміщення, а також місця проходження теплопроводів, димоходів, вентиляційних каналів та інші місця, доступні для проникнення на склад ззовні, обов'язково повинні мати металеві грати.
- замикатися на двоє дверей: зовнішні, що відкриваються назовні, мають зсередини оглядове вічко, замикаються на два внутрішні врізні замки; внутрішні, що відкриваються всередину, виготовлені у вигляді ґрат і замикаються на навісний замок; зовнішні двері повинні навішуватися щільно, без щілин на внутрішні завіси й обладнуватися металевими накладками завширшки 40-60 мм за всією шириною дверей, накладки повинні замикатися на навісні замки; якщо двері складу виходять у приміщення, у якому встановлено постійну зону митного контролю, то зовнішні двері складу металевими накладками можуть не обладнуватися; двері складу митного органу повинні бути забезпечені пристроєм для опечатування їх особистою металевою печаткою завідуючого складом;
- бути укомплектованими необхідною кількістю вогнегасників;
- приміщення складу митного органу обладнуються охоронною та протипожежною сигналізаціями з урахуванням таких вимог: першим рубежем охоронної сигналізації захищаються віконні й дверні отвори, люки, вентиляційні канали, теплові введення, тонкостінні перегородки та інші елементи приміщень, доступні для проникнення ззовні, у тому числі й обладнані металевими ґратами;
- кожне приміщення складу митного органу обладнується другим рубежем охоронної сигналізації за допомогою ультразвукових, оптико-електронних, радіохвильових та інших приладів, які виявляють будь-які переміщення в контрольованому просторі;
- охоронна та протипожежна сигналізації обов'язково обладнуються звуковим і світловим приладами, які роблять можливим реагування чергового персоналу митного органу, який, у свою чергу, забезпечується засобами радіо- або телефонного зв'язку з підрозділом Міністерства внутрішніх справ України;
- охоронна й протипожежна сигналізації та освітлення складу монтуються окремо, причому передбачається електроживлення з незалежних джерел; проводки усіх видів повинні бути схованими; у виняткових випадках допускається прокладення шлейфів у металевих трубах зсередини приміщення по залізобетонних або бетонних будівельних конструкціях;
- склади митних органів можуть здаватися під охорону підрозділу Державної служби охорони Міністерства внутрішніх справ України;
- територія складу, розташованого поза спорудами митного органу, повинна бути огороджена й обладнана охоронною сигналізацією;
- склад митного органу повинен бути укомплектований необхідною кількістю технічного обладнання, а саме: навантажувально-розвантажувальної техніки й транспортних засобів; складського устаткування; засобів зв'язку; оргтехніки; меблів; засобів обліку та контролю - для складів, призначених для зберігання наливних і насипних товарів.
- наливні й насипні товари зберігаються в ємкостях, які дають можливість накладення митного забезпечення;
- товари й транспортні засоби, що потребують спеціальних умов зберігання та спеціального обладнання, не можуть зберігатися на тих складах митних органів, де не можуть бути створені такі умови чи де відсутнє відповідне обладнання;
- до товарів і транспортних засобів завідуючий складом прикріплює ярлики з відомостями щодо: найменування первинного документа, за яким прийнято товари й транспортні засоби, його номера, дати складання; назв товару й транспортного засобу (стисло); кількості товару та його ваги;
- для забезпечення надійного зберігання товарів і транспортних засобів начальники митних органів забезпечують функціонування складів митних органів відповідно до вимог цього Порядку.
Начальник митного органу, призначаючи на посаду завідуючого складом митного органу (далі - завідуючий), укладає з ним договір про повну матеріальну відповідальність. У митних органах, де штатним розписом не передбачено посаду завідуючого, виконання його обов'язків може бути покладене наказом митного органу на іншу посадову особу, з якою укладається договір про повну матеріальну відповідальність.