Вход

Скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання за порушення закону

Стаття 247. Скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання за порушення закону
1. У разі здійснення суб'єктом господарювання діяльності, що суперечить закону чи установчим документам, до нього може бути застосовано адміністративно-господарську санкцію у вигляді скасування державної реєстрації цього суб'єкта та його ліквідації.
2. Скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання провадиться за рішенням суду, що є підставою для ліквідації даного суб'єкта господарювання відповідно до статті 59 цього Кодексу.
1.Відповідно до статей 59 і 247 ГК санкція у формі скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання на підставі рішення суду застосовується лише у випадках визнаннянедійсними або такими, що суперечать законодавству, установчих документів, а такожздійснення діяльності, яка не відповідає законодавству або установчим документам. Згідноіз Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» припинення суб'єктів господарювання відбувається за судовим рішенням, винесеним на таких підставах: провадження ними діяльності, що суперечать установчим документам або такої, що заборонена законом; визнання недійсним запису про проведення державної реєстрації через порушення закону, допущені при їх створенні, які не можна усунути, тощо.
Деякі законодавчі акти, що регламентують певні сфери господарювання, деталізують підстави застосування такої адміністративно-господарської санкції. Наприклад, Закон України «Про банки і банківську діяльність» (статті 20, 87, 88) передбачає можливість ліквідації комерційного банку у зв'язку з відкликанням банківської ліцензії за порушення банківського законодавства.
ГК, передбачаючи зазначену санкцію у разі здійснення суб'єктом господарювання діяльності, що суперечить закону чи установчим документам, не зазначає орган, який має право звернутись з відповідним позовом до суду. Згідно з окремими законодавчими актами на сьогоднішній час такими повноваженнями наділені органи державної податкової служби, НБУ та Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.
2. Коментована стаття встановлює, що для скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання необхідне відповідне рішення суду щодо припинення юридичної особи. На підставі такого рішення Державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про це судове рішення та повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування та юридичну особу, щодо якої прийнято судове рішення, про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.
На підставі судового рішення суб'єкт господарювання ліквідується у відповідності зі стат­тею 59 ГК, яка передбачає випадки, за яких виникає необхідність ліквідації суб'єктів господар­ської діяльності, у тому числі й у разі скасування їх державної реєстрації.