Вход

Система митної статистики

Стаття 304. Система митної статистики
Митна статистика є складовою частиною загальнодержавної системи статистичного обліку і звітності.
Статистична інформація, яка формується, узагальнюється і аналізується митними органами, використовується в інтересах зміцнення зовнішньоекономічних зв'язків, поліпшення тарифного та нетарифного регулювання, подальшої інтеграції України у загальносвітову систему економічних відносин.
Забороняється вимагати від митних органів статистичну інформацію, не передбачену державною статистичною звітністю, цим Кодексом та іншими законами України.
Митна статистика складається з митної статистики зовнішньої торгівлі і спеціальної митної статистики.
Дана стаття визначає загальні положення стосовно статусу, структури та напрямків використання даних митної статистики, а також заборони надання даних митної статистики, не передбачених встановленим законодавцем порядком.
Також розглядувана стаття здійснює поділ усієї статистики в галузі митної справи на статистику зовнішньої торгівлі та спеціальну митну статистику, детальне поняття про кожну з яких міститься у наступних статтях глави 52.