Вход

Штраф

Стаття 325. Штраф
Штраф є грошовим стягненням, що накладається на осіб за порушення митних правил у випадках і межах, встановлених цим Кодексом.
Наведене у коментованій статті визначення такого стягнення як штраф майже повністю сбігається з визначенням штрафу, що міститься у статті 26 КУпАП України. Штраф являє собою стягнення майнового характеру, яке виражається в отриманні з порушника і направленні в прибуток держави певної суми грошових коштів.
Штраф, як адміністративне стягнення за вчинення порушення митних правил може застосовуватися як основне покарання. Дане стягнення є мірою впливу на свідомість правопорушника шляхом ущемлення його майнових інтересів.
МК встановлений мінімальний та максимальний розмір штрафів, що застосовуються, фіксуючи їх з визначенням верхнього і нижнього рівнів. Це дає можливість диференціювати стягнення, що накладаються, виходячи з характеру вчиненого порушення, обставин, що характеризують особу правопорушника, форми і міру його провини і т. ін. Крім того, розмір штрафу встановлюється в залежності від суб'єкта адміністративної відповідальності (громадяни, посадові особи).
Штраф обчислюється у величині, кратній розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на день скоєння правопорушення (див. коментар до ст. 322 МК).