Вход

Розпорядження товарами, що знаходяться в спеціальній митній зоні, у разі ліквідації зони

Стаття 224. Розпорядження товарами, що знаходяться в спеціальній митній зоні, у разі ліквідації зони
У разі ліквідації спеціальної митної зони власники товарів, що перебувають у цій зоні, або уповноважені ними особи зобов'язані розпорядитися зазначеними товарами до моменту остаточного вирішення усіх питань, пов'язаних з ліквідацією спеціальної митної зони.
У разі, якщо до моменту остаточного вирішення усіх питань, пов'язаних з ліквідацією спеціальної митної зони, власник товарів, що перебувають у цій зоні, або уповноважена ним особа не розпорядиться зазначеними товарами, такі товари підлягають декларуванню до іншого митного режиму.
Поняття ліквідації спеціальних економічних зон визначені у розділі X Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон".
За загальним правилом, визначеним частиною 1 ст. 24 даного Закону, спеціальна (вільна) економічна зона вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено, якщо його не буде продовжено Верховною Радою України. Відповідно, до закінчення строку, на який її було створено, спеціальна (вільна) економічна зона може бути ліквідована Верховною Радою України за поданням Президента України або Кабінету Міністрів України.
Спеціальна (вільна) економічна зона вважається ліквідованою з моменту прийняття відповідного закону про її ліквідацію. Питання про дострокову ліквідацію спеціальної (вільної) економічної зони або доцільність продовження строку її функціонування передбачені даною статтею.
Відповідно до ч. 6 ст. 24 вказаного Закону про СЕЗ для вирішення майнових та інших питань, пов'язаних з ліквідацією спеціальної (вільної) економічної зони, врегулювання фінансових відносин між органом господарського розвитку і управління та суб'єктами економічної діяльності спеціальної (вільної) економічної зони Кабінетом Міністрів України створюється ліквідаційна комісія, яка набуває усіх повноважень щодо управління спеціальною (вільною) економічною зоною до моменту остаточного вирішення всіх питань, пов'язаних з ліквідацією спеціальної (вільної) економічної зони.
Це означає, що зацікавлена особа - власник товарів або уповноважена ним інша особа повинні встигнути визначитись з подальшою долею товарів, що ввозяться, вивозяться, зберігаються, виробляються, переробляються, закуповуються та реалізуються на території спеціальної митної зони до закінчення строку, на який було створено спеціальну митну зону.
Спори, що виникають у зв'язку з ліквідацією спеціальної (вільної) економічної зони між органом господарського розвитку і управління, суб'єктами економічної діяльності спеціальної (вільної) економічної зони та ліквідаційною комісією, а також спори за участю іноземного суб'єкта економічної діяльності, що діє в цій зоні, вирішуються з дотриманням вимог ч. 2 ст. 25 Закону про СЕЗ.
Інші види митних режимів передбачені ст. 185 МК.