Вход

Розпорядження товарами, що знаходяться в магазині безмитної торгівлі, у разі його ліквідації

Стаття 228. Розпорядження товарами, що знаходяться в магазині безмитної торгівлі, у разі його ліквідації
У разі набрання чинності рішенням про ліквідацію магазину безмитної торгівлі розміщення нових партій товарів, а також реалізація товарів у магазині не дозволяються. Товари, що знаходяться в магазині безмитної торгівлі, підлягають негайному переміщенню на склад магазину та декларуванню власником магазину до іншого митного режиму.
Ліквідація магазинів безмитної торгівлі здійснюється відповідно до затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. №1089 Порядку відкриття і ліквідації магазинів безмитної торгівлі (далі - Порядок ліквідації).
Магазин безмитної торгівлі може бути ліквідовано у разі:
- прийняття рішення власником (керівником) магазину;
- прийняття рішення про зміну місця розташування пункту пропуску через митний кордон;
- прийняття спільного рішення Держмитслужби та Держкомкордону про анулювання дозволу.
Дозвіл може бути анульований або дія його зупинена на строк до трьох місяців.
Рішення про зупинення дії дозволу приймається Держмитслужбою та Держкомкордоном за письмовим поданням начальника митного органу чи керівника органу охорони державного кордону, а також керівника органу державної податкової служби за місцем реєстрації власника магазину безмитної торгівлі в разі:
- прийняття власником (керівником) магазину рішень, які призвели до порушень вимог Порядку ліквідації та інших нормативно-правових актів;
- порушення митних правил або податкового законодавства;
- порушення встановленого режиму в пункті пропуску через державний кордон;
- порушення правил продажу товарів магазинами безмитної торгівлі. Дозвіл анулюється спільним наказом Держмитслужби та Держкомкордону в разі:
- невиконання вимог, зазначених у рішенні про зупинення дії дозволу;
- порушення умов, зазначених у статтях 226 і 227 МК та перелічених чотирьох вимог Порядку ліквідації, якщо раніше вже застосовувалося зупинення дії дозволу;
- зміни митного режиму в пункті пропуску через митний кордон.
У разі ліквідації магазину безмитної торгівлі митний орган вилучає у його власника (керівника) оригінал дозволу і надсилає до Держмитслужби. У разі зупинення дії дозволу, його анулювання або ліквідації магазину безмитної торгівлі товари, що знаходяться у магазині, підлягають декларуванню його власником (керівником) до іншого митного режиму відповідно до ст. 226 МК. При цьому вітчизняні товари підлягають декларуванню за спрощеною схемою, що визначається Держмитслужбою.
Рішення Держмитслужби та Держкомкордону про відмову у видачі дозволу, зупинення його дії чи анулювання може бути оскаржено відповідно до чинного законодавства.
Товари, що знаходяться в магазині безмитної торгівлі, підлягають негайному переміщенню на склад магазину та декларуванню власником магазину до іншого митного режиму (детальніше див. коментар до ст. 185 МК).