Розміщення споруд та об'єктів у зоні митного контролю

Стаття 50. Розміщення споруд та об'єктів у зоні митного контролю

У зонах митного контролю, створених у межах пунктів пропуску на митному кордоні України, споруди та об'єкти інфраструктури, що належать іншим органам, уповноваженим здійснювати види контролю, зазначені у статті 27 цього Кодексу, розміщуються з дозволу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону України та центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту. Порядок надання таких дозволів назначається Кабінетом Міністрів України.
У коментованій статті законодавець встановлює порядок розміщення споруд та об'єктів у зоні митного контролю.
За загальним правилом, у зонах митного контролю, створених у межах пунктів пропуску на митному кордоні України, споруди та об'єкти інфраструктури, що належать іншим органам, уповноваженим здійснювати види контролю, зазначені у статті 27 цього Кодексу, розміщуються з дозволу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи (Державної митної служби України), спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону України та центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту ( Міністерство транспорту та зв'язку України). Порядок надання таких дозволів визначається Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об'єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. №1947, Держмитслужба разом з Держкомкордоном та Мінтрансом визначають пункти пропуску через державний кордон, у межах яких створено зони митного контролю, де розміщуються споруди та об'єкти інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють під час переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України. Для надання дозволу на розміщення в зоні митного контролю в межах пункту пропуску через державний кордон споруд та об'єктів територіальні органи або підрозділи органів державної влади подають до відповідних митних органів та органів охорони державного кордону клопотання з обґрунтуванням доцільності розміщення і функціонування цих споруд та об'єктів у зоні митного контролю і копію проектної документації на їх будівництво. Рішення про надання дозволу оформляється спільним наказом митного органу та органу охорони державного кордону. У разі відмови у видачі дозволу орган, що прийняв таке рішення, повідомляє доповідний територіальний орган або підрозділ органу державної влади із зазначенням причин відмови.