Вход

Розірвання господарського зобов'язання

Стаття 206.Розірвання господарського зобов'язання
1.Господарське зобов'язання може бути розірвано сторонами відповідно до правил, встановлених статтею 188 цього Кодексу.
2. Державний контракт підлягає розірванню у разі зміни або скасування державного замовлення, яким передбачено припинення дії контракту, з моменту, коли про це стало відомо сторонам зобов'язання. Наслідки розірвання державного контракту для його сторін визначаються відповідно до закону.
1. Господарське зобов'язання, як майнове так і організаційне, може бути розірвано сторонами відповідно до положень, встановлених ст. 188 ГК щодо розірвання господарських договорів, які мають застосовуватися також і до недоговірних зобов'язань з урахуванням особливостей їх змісту, форми і суб'єктного складу.
2. Згідно із ст. 35 Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» у випадку виникнення обставин, які неможливо було передбачити під час укладення договору про закупівлю і котрі призвели до ситуації, за якої закупівля перестала відповідати державним інтересам, замовник може, за погодженням з уповноваженим органом, внести зміни до будь-якої частини укладеного договору про закупівлю або відмовитися від його виконання протягом одного місяця з дня виникнення таких обставин. При цьому замовник зобов'язаний оплатити фактично виконану виконавцем частину договору про закупівлю товарів, робіт, послуг, а також компенсувати неодержані доходи.