Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років

Забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.
Забороняється також залучати осіб молодше вісімнадцяти років до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.
Перелік важких робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, а також граничні норми підіймання і переміщення важких речей особами молодше вісімнадцяти років затверд-жуються Міністерством охорони здоров'я України за погодженням із Державним комітетом України по нагляду за охороною праці.
(Стаття 190 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3694-12 від 15.12.93)
1. Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 46 від 31 березня 1994 р. затверджено Перелік важких робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх.
2. Наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці № 130 від 30 грудня 1994 р. «Про затвердження Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами зі шкідливими або небезпечни¬ми умовами праці» визначено порядок навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами зі шкідливими або небезпечними умовами праці.
Перед вступом неповнолітніх до цих навчальних закладів вони обов'язково проходять медичний огляд для визначення їх стану здоров'я. Прийняття неповнолітніх на навчання до цих закладів здійснюється за умови досягнення ними 18-річного віку на момент закінчення навчання.
3. Випускникам навчально-виховних закладів після складання іспитів на право ведення робіт, обслуговування об'єктів підвищеної небезпеки разом з дипломом видається посвідчення на право виконання цих робіт згідно з додатком до вказаного Положення. Таке посвідчення за рішенням екзаменаційної комісії видається також особам, які отримують право на виконання робіт з підвищеною небезпекою. Іспити приймаються за участю представника Комітету по нагляду за охороною праці.
4. Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 59 від 22 березня 1996 р. затверджено граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми.
Неповнолітніх забороняється призначати на роботи, які пов'язані виключно з підійманням, утриманням або переміщенням важких речей.
До тривалої роботи по підійманню та переміщенню важких речей підлітки до 15 років не допускаються.
5. Робота неповнолітніх з вантажами не повинна становити більше 1/3 робочого часу.
Вага окремого вантажу, який можуть підіймати та переміщувати неповнолітні, не повинна перевищувати граничні норми. Під короткочасною роботою визнається 1—2 підняття та переміщення вантажу протягом однієї години роботи. Якщо здійснюється більше двох піднять та переміщень протягом однієї години робочого часу, то це вважається тривалою роботою по підняттю та переміщенню вантажів.
Докладене м'язове зусилля при утриманні або переміщенні вантажу з використанням засобів малої механізації не повинно перевищувати граничної норми ваги більш як на 3 хвилини, подальший відпочинок — не менше 2 хвилин.
Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень стола, верстата, конвейєра тощо.
Відстань переміщення вантажу вручну не повинна перевищувати 5 м, а висота підіймання не повинна перевищувати 1 м.