Вход

Робота змінами

При роботах змінами працівники чергуються в змінах рівномірно в порядку, встановленому правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Перехід з однієї зміни в іншу, як правило, має відбуватися через кожний робочий тиждень в години, визначені графіками змінності.
(Стаття 58 із змінами, внесеними згідно із Законом № 871-12 від 20.03.91)
1. Режим робочого часу залежить від характеру виробництва, норми робочого часу, конкретних умов діяльності підприємства, роботи транспорту, пропускної можливості їдалень тощо. Для працівників одного підприємства може встановлюватися кілька різних режимів робочого часу.
2. Режим робочого часу визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності з дотриманням встановленої тривалості робочого тижня. Якщо в правилах внутрішнього трудового розпорядку неможливо передбачити всі питання, які регулюють режим роботи змінних виробництв, то графіки змінності визначають, зокрема, число робочих днів, після яких відбувається перехід з однієї зміни в іншу, порядок такого переходу, число робочих днів, після яких надаються вихідні дні, порядок їх надання — за змінним графіком або для всієї зміни водночас.
3. При виборі графіків і режимів роботи має враховуватися необхідність надання працівникам, як правило, двох вихідних днів підряд. Це дає можливість найбільш доцільно організувати виробничий процес і відпочинок працівників.
4. Графіки змінності повинні передбачати: кількість змін протягом доби; порядок чергування працівників за змінами; початок і закінчення роботи в кожній зміні; тривалість змін; час надання і тривалість перерви для харчування і відпочинку в кожній зміні; надання вихідних днів.
5. При розробці графіків змінності враховується розклад руху міського й приміського транспорту, розпорядок роботи позашкі¬льних, культурно-побутових та інших установ.
6. При змінних роботах працівники чергуються за змінами рівномірно. Перехід з однієї зміни в іншу, як правило, має відбуватися через кожний тиждень в години, визначені графіком змінності.
7. При складанні графіків змінності обов'язково мають дотримуватися такі умови:
залежно від конкретних організаційних умов графіки складаються на певний обліковий період, у межах якого повинна бути дотримана в середньому тривалість робочого тижня;
для всіх працівників, як з нормальним, так і з скороченим робочим днем, повинно бути забезпечено збереження річного балансу робочого часу при шестиденному робочому тижні;
при п'ятиденному робочому тижні тривалість зміни неповнолітніх віком від 15 до і 16 років не повинна перевищувати п'яти годин, а від 16 до 18 років — семи годин.