Вход

Робочий час посадових осіб митної служби України

Стаття 411. Робочий час посадових осіб митної служби України
Тривалість робочого часу посадових осіб митної служби України встановлюється відповідно до законодавства України про працю.
Для виконання невідкладних заходів з митного контролю, митного оформлення, боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил та інших службових завдань посадові особи митних органів України за розпорядженням керівника митного органу або його заступника можуть залучатися до роботи в надурочний, а також у нічний час, у святкові і неробочі дні. Оплата праці посадових осіб митних органів України у надурочний, нічний час, а також у святкові і неробочі дні провадиться відповідно до чинного законодавства.
Зазначені у коментованій статті положення також закріплені у Положенні про проходження служби в митних органах, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 09.02.1993 р. №97.
Тривалість робочого часу посадових осіб митних органів визначається відповідно до чинного законодавства про працю України з урахуванням особливостей здійснення заходів з митного контролю, митного оформлення та боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил, передбачених цим Кодексом, та відповідно до статті 50 КЗпПУ становить 40 годин на тиждень.
Для працівників установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, які затверджує керівник митного органу за погодженням з профспілковим комітетом з додержанням установленої тривалості робочого тижня.
Оплата праці посадових осіб митних органів України у надурочний, нічний час, а також у святкові і неробочі дні провадиться відповідно до чинного законодавства - Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів.