Вход

Регресні вимоги щодо відшкодування збитків

Стаття 228. Регресні вимоги щодо відшкодування збитків
1. Учасник господарських відносин, який відшкодував збитки, має право стягнути збитки з третіх осіб у порядку регресу. Державні (комунальні) підприємства за наявності підстав зобов'язані вжити заходів щодо стягнення в порядку регресу збитків з інших суб'єктів господарювання або стягнути збитки з винних працівників підприємства відповідно до вимог законодавства про працю.
Коментована стаття містить, по-суті, три норми: щодо реалізації учасником господарських відносин, який відшкодував збитки, права на зворотну вимогу (регрес) до третіх осіб; стосовно обов'язку державних (комунальних) підприємств вжити заходів щодо стягання в порядку регресу збитків з інших суб'єктів господарювання; щодо обов'язку зазначених підприємств вжити заходів щодо відшкодування працівниками шкоди (в статті вона безпідставно, на наш погляд, іменується збитками), заподіяної підприємству, установі, організації вна­слідок порушення покладених на них (працівників) трудових обов'язків (гл. IX КЗпП