Реекспорт

Реекспорт
Глава 32 МК містить чотири статті, що регулюють переміщення товарів у режимі реекспорту, зокрема надає поняття митного режиму реекспорту, умови переміщення товарів у режимі реекспорту, регулює питання звільнення від оподаткування товарів, що реекспортуються та незастосування заходів нетарифного регулювання до товарів у розглядуваному режимі.
За своєю сутністю митний режим реекспорту є віддзеркаленням митного режиму реімпорту, але правовий режим їх використання має принципові відзнаки.
Правове регулювання застосування до товарів митного режиму реекспорту, окрім статей 187, 196, 197, 198, 199 МК, здійснюється наказом Держмитслужби від 07.10.2003 р. №661, що затвердив Порядок застосування митного режиму реекспорту до товарів, що переміщуються через митний кордон України (далі - Порядок) і набрав чинності одночасно з МК.