Реєстр митних перевізників

Стаття 184. Реєстр митних перевізників
Спеціально уповноважений центральним органам виконавчої влади в галузі митної справи веде реєстр митних перевізників і забезпечує його періодичну публікацію.
Порядок формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру, затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 08.11.2000 р. №1658, відповідно до якого ліцензійний реєстр -це список суб'єктів господарювання - ліцензіатів, який формується і ведеться органом ліцензування відповідно до отриманої ліцензіатами ліцензії як автоматизована система збирання, накопичення, захисту та обліку відомостей про цих суб'єктів.
Реєстр формується на основі національної системи класифікації та кодування техніко-економічної інформації з метою:
- ведення у повному обсязі обліку суб'єктів господарювання - ліцензіатів, а також виданих, переоформлених, визнаних недійсними, анульованих ліцензій та їх копій або дублікатів;
- реалізації відповідно до вимог законодавства принципів доступності, гласності та відкритості інформації про суб'єктів господарювання - ліцензіатів для заінтересованих користувачів;
- проведення аналітичних досліджень.
Реєстр формується органом ліцензування окремо за кожним видом господарської діяльності. До реєстру вносяться:
- відомості про суб'єкта господарювання - ліцензіата (найменування, організаційно-правова форма, місцезнаходження, банківські реквізити та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання та ідентифікаційний номер фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, номер телефону, факсу);
- відомості про орган ліцензування, який видав ліцензію (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код);
- вид господарської діяльності згідно з виданою ліцензією;
- дата і номер рішення про видачу ліцензії;
- серія та номер ліцензії;
- термін дії ліцензії;
- відомості про переоформлення ліцензії, видачу її копії або дубліката;
- підстави, дата і номер розпорядження про необхідність усунення порушень
ліцензійних умов;
- підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії;
- підстави, дата і номер рішення про визнання ліцензії недійсною.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. №1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» Держмитслужба здійснює ліцензування посередницької діяльності митного брокера та митного перевізника та вносить відповідні дані до ліцензійного реєстру й направляє відомості до Єдиного ліцензійного реєстру.