Вход

Реєстр митних брокерів

Стаття 180. Реєстр митних брокерів
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи веде реєстр митних брокерів і забезпечує його періодичну публікацію.
Відповідно до коментованої статті та ст. 19 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності)) орган ліцензування формує і веде ліцензійний реєстр з певного виду господарської діяльності.
До ліцензійного реєстру заносяться:
- відомості про суб'єкта господарювання - ліцензіата;
- відомості про орган ліцензування, що видав ліцензію;
- вид господарської діяльності згідно з виданою ліцензією;
- дата прийняття рішення про видачу ліцензії та номер рішення;
- серія та номер ліцензії;
- строк дії ліцензії;
- відомості про переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії, видачу копій ліцензії;
- підстави, дата і номер розпорядження про необхідність усунення порушень ліцензійних умов;
- підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії;
- підстави, дата і номер рішення про визнання ліцензії недійсною.
Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування веде Єдиний ліцензійний реєстр, який містить відомості ліцензійних реєстрів та ідентифікаційні коди органів ліцензування.
Інформація, яка міститься в Єдиному ліцензійному реєстрі та ліцензійних реєстрах, є відкритою. За користування їх даними справляється плата, яка зараховується до Державного бюджету України.
Порядок формування, ведення та користування ліцензійними реєстрами, порядок надання відомостей з ліцензійних реєстрів до Єдиного ліцензійного реєстру визначається Кабінетом Міністрів України.
Органи державної влади звільняються від плати за користування даними Єдиного ліцензійного реєстру та ліцензійних реєстрів.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи веде реєстр митних брокерів і забезпечує його періодичну публікацію.