Реєстр корпоративних прав держави

Стаття 171. Реєстр корпоративних прав держави
1.Центральний орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України для здійснення необхідних заходів з управління корпоративними правами держави, ко­ординації діяльності органів виконавчої влади у цій сфері та надання необхідних відомостей іншим органам державної влади, відповідно до законодавства формує і веде реєстр корпоративних прав держави.
1. Відповідно до коментованої статті та Закону «Про управління об'єктами державної власності» від 21 вересня 2006 р. (ст. 5) КМУ визначає порядок створення та ведення Єдиногореєстру об'єктів державної власності. КМУ затверджено два положення, що передбачають ведення реєстрів об'єктів державної власності: загальний (відповідно до Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності, затвердженого постановою КМУ від 14 квітня 1УА р. № 467, цей Реєстр є автоматизованою системою збирання, обліку, накопичення, оброблення, захисту та надання інформації про нерухоме майно державних підприємств, їх об’єднань, установ та організацій, а також про корпоративні права держави та державне майно, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації) та спеціальний (Положення про Реєстр корпоративних прав держави, затверджене постановою КМУ від 29 жовтня 2003 р. № 1679, відповідно до якого згаданий Реєстр є автоматизованою інформаційно-довідковою системою збирання та обліку відомостей про акції, частки, паї, що належать державі у статутних фондах господарських товариств та інших суб'єктів господарювання). Обидва реєстри ведуться ФДМУ за участю міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності, а їх розпорядником є ФДМУ. Зазначені положення визначають: мету та форму ведення відповідного реєстру; підстави реєстрації відповідних об'єктів державної власності; перелік інформації, що вноситься до реєстру; підстави і порядок виключення з реєстру.
Примітка. У ЦК стаття подібного змісту відсутня.