Реімпорт

Реімпорт
Дана глава містить чотири статті, які надають поняття митного режиму реімпорту, умови переміщення та оформлення товарів у цьому режимі, а також регулює питання, що стосуються повернення сум вивізного (експортного) мита та інших коштів при реімпорті товарів.
Застосування цього режиму, окрім глави ЗО МК, регулюється іншими статтями МК, постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 р. №1881 "Про переміщення товарів через митний кордон України в режимі реімпорту" (із подальшими змінами) та наказом Держмитслужби України від 07.10.2003 р. №662, який виданий відповідно до статей 187, 190, 191, 192, 193 МК і має назву "Про затвердження Порядку застосування митного режиму реімпорту до товарів, що переміщуються через митний кордон України". Також сюди можна віднести наказ Держмитслужби №380 (див. Коментар до гл. 29 МК).
Оподаткування товарів у режимі реімпорту здійснюється згідно з чинним законодавством, зокрема Законом України "Про податок на додану вартість" (із подальшими змінами та доповненнями), Декретом Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" (із подальшими змінами та доповненнями), іншими нормативно-правовими актами.