Пункти пропуску на митному кордоні України, через які переміщуються товари і транспортні засоби

Стаття 95. Пункти пропуску на митному кордоні України, через які переміщуються товари і транспортні засоби

Переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України здійснюється через пункти пропуску на митному кордоні України, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до міжнародних договорів України, укладених в установленому законом ~о рядку.
Переміщення окремих видів товарів через митний кордон України може здійснюватися через спеціально визначені пункти пропуску на митному кордоні України. Перелік таких пунктів пропуску затверджується Кабінетом Міністрів України.

У коментованій статті законодавець встановлює правило, відповідно до якого переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України здійснюється через пункти пропуску на митному кордоні України.
Відповідно до ч.І коментованої статті під пунктом пропуску розуміється спеціально виділена територія на залізничних і автомобільних станціях, у морських і річкових тортах, аеропортах (на аеродромах), з комплексом будівель, споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.
Пункти пропуску можливо класифікувати за певними критеріям:
1) за категоріями: а) міжнародні (пропуск через державний кордон громадян і транспортних засобів будь-яких держав); б) міждержавні (пропуск через державний кордон громадян і транспортних засобів України і суміжної держави); в) місцеві (пропуск через державний кордон громадян України і суміжної держави, які проживають у прикордонних областях (районах), і транспортних засобів, що їм належать).
2) за видами сполучення: а)автомобільні; б) залізничні; в) морські; г) пішохідні; д) повітряні; е) поромні; ж) річкові.
3) за характером транспортних перевезень: а) пасажирські; б) вантажні; в) вантажно-пасажирські.
4) за режимом функціонування: а) постійні; б) тимчасові.
5) за часом роботи: а) цілодобові; б) що працюють у визначений час. Відповідно до п.5 Положення про пункти пропуску через державний кордон,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 03.08.2000 р. №1203 (зі змінами та доповненнями), особи, транспортні засоби, вантажі та інше майно, що перетинають чи переміщуються через державний кордон, підлягають прикордонному і митному контролю, а також у відповідних випадках ветеринарному, екологічному, санітарно-карантинному, фітосанітарному контролю, контролю за переміщенням культурних цінностей та у разі автомобільного сполучення - контролю руху автотранспортних засобів, повітряного сполучення - контролю з метою забезпечення безпеки цивільної авіації. Пункти пропуску, в яких крім прикордонного і митного контролю здійснюються інші види контролю, визначаються Держкомкордоном разом із Держмитслужбою та відповідним центральним органом виконавчої влади. Відповідно до законодавства в пунктах пропуску може здійснюватися спільний контроль разом з представниками відповідних органів інших держав. Законодавець забороняє здійснювати в пунктах пропуску не передбачені законодавством види контролю, а також провадити господарську або іншу діяльність, не пов'язану із забезпеченням діяльності пункту пропуску.
Загальний порядок та послідовність проведення всіх видів контролю в пунктах пропуску визначаються за типовою технологічною схемою пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, яка затверджується спільним наказом Держкомкордону, Держмитслужби та Мінтрансу. Згідно із типовою технологічною схемою керівниками підрозділів органів прикордонного та митного контролю на місцях за погодженням з керівниками служб і підприємств, на території яких розміщено пункти пропуску, затверджуються відповідні технологічні схеми для конкретних пунктів пропуску.
Відповідно до Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 р. №1947, зони митного контролю створюються з метою здійснення митними органами митних процедур щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов'язаних з виявленням, запобіганням і припиненням контрабанди та порушень митних правил. Зони митного контролю створюються митними органами: у межах пунктів пропуску через державний кордон; у межах прикордонної смуги на державному кордоні; у морських і річкових портах, аеропортах, на залізничних станціях; на територіях підприємств; на територіях спеціальних митних зон; в інших, визначених ними місцях.
Перелік пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, у межах яких створюються або можуть створюватися зони митного контролю затверджений спільним наказом Державної митної служби України, Адміністрації державної прикордонної служби України та Міністерством транспорту та зв'язку України від 01.06.2005 р. №457/438/270.
Відповідно до ч.2 коментованої статті переміщення окремих видів товарів через митний кордон України може здійснюватися через спеціально визначені пункти пропуску на митному кордоні України, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
Кабінет Міністрів України з метою посилення державного контролю за переміщенням окремих видів товарів через митний кордон України прийняв низку постанов, які регламентують посилення контролю за ввезенням, вивезенням та переміщенням транзитом через територію України алкогольних напоїв і тютюнових виробів, на які встановлено акцизний збір. До цих документів належать: Перелік шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України та пункти на митному кордоні, через які здійснюється ввезення і вивезення цих товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.1996 р. №484, постанова Кабінету міністрів України «Про подальше посилення контролю за ввезенням, вивезенням та переміщенням транзитом через територію України алкогольних напоїв і тютюнових виробів, на які встановлено акцизний збір» від 12.08.1996 р. №938, постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження переліку пунктів пропуску для повітряного сполучення, через які дозволяється вивезення спирту етилового, та алкогольних напоїв, що експортуються» від 06.11.1997 р. №1241, постанова Кабінету Міністрів України про затвердження переліку пунктів пропуску через митний кордон України, через які дозволяється переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 25.12.2002 р. №1950 та інші.