Проведення митного контролю на залізничному транспорті

Стаття 140. Проведення митного контролю на залізничному транспорті
Порядок та строки проведення митного контролю на залізничному транспорті визначаються спільними технологічними схемами, які затверджуються начальниками залізничних станцій, керівниками митних органів та органів охорони державного кордону України.
Географічне розташування України та провідна роль залізничного сполучення в транспортній системі нашої держави обумовлюють надзвичайну важливість здійснення митного контролю на залізничному транспорті. Визначення залізничного транспорту див. у коментарі до ст. 110 МК.
Здійснення митного контролю на залізничному транспорті регламентується МК, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Державної митної служби та іншими нормативно-правовими актами. Вказане питання регламентується постановами Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2003 р. №1989 «Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними», від 3 серпня 2000 р. №1203 «Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон», постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. №940 «Про затвердження Положення про Державну митну службу України», Указом Президента України від 24 серпня 2000 р. №1022/2000 «Питання Державної митної служби України», яким затверджено Положення про Державну митну службу України (щодо чинності вказаних Положень див. коментар до ст.7 МК)та іншими правовими документами.
У технологічній схемі пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна визначаються:
- загальні положення;
- місця або приміщення для проведення контролю осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна межі території пункту пропуску, зона прикордонного і митного контролю (режимна зона), місця стоянок транспортних засобів (у тому числі затриманих);
- види, послідовність, зміст контрольних операцій та порядок пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна; спеціальних, небезпечних вантажів та спеціальних транспортних засобів; дипломатичних агентів і консульських посадових осіб, транспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам; офіційних делегацій та пасажирів літерних рейсів; військових команд та вантажів; аварійно-рятувальних та аварійно-відновних формувань та інші;
- час, що відводиться для виконання контрольних операцій контрольними підрозділами залежно від категорії транспортного засобу (вантажу);
- порядок встановлення та підтримання режиму, взаємодії контрольних підрозділів, порядок допуску в пункт пропуску та в його режимну зону осіб, транспортних засобів, порядок їх пересування.
Порядок здійснення митного контролю залізничних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2003 року №1989, який визначає послідовність дій посадових осіб митних органів під час здійснення митного контролю залізничних транспортних засобів перевізників і товарів (вантажів), що переміщуються ними через митний кордон, у пунктах пропуску для залізничного сполучення через державний кордон.
Слід зазначити, що під технологічним процесом роботи станції розуміється документ, у якому визначається порядок організації роботи станції, зокрема послідовність і строки виконання операцій з огляду залізничних транспортних засобів, їх завантаження і розвантаження, оформлення перевізних документів.
Організаційно-правові засади взаємодії митних органів з іншими контролюючими органами та службами при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, які переміщуються залізничним транспортом, детально розглянуто в коментарях до статей 27 та 112 МК.
Загальний час здійснення контролю транспортних засобів і товарів не повинен перевищувати часу стоянки транспортних засобів у пунктах пропуску, передбаченого розкладом або графіком руху. Тривалість здійснення кожного виду контролю відповідно до технологічного процесу роботи пункту пропуску визначається керівниками органу охорони державного кордону і митного органу, у разі потреби - інших контролюючих органів для кожного пункту пропуску окремо з урахуванням режиму його роботи, наявності постійно діючих структурних підрозділів інших контролюючих органів, виду та інтенсивності транспортного сполучення, категорії поїздки, виду транспортного засобу, а також товару. Контролюючий орган вживає заходів до вдосконалення механізму відповідного контролю та скорочення тривалості його здійснення у пунктах пропуску, розміщених на адміністративній території, закріпленій за ним.