Проведення господарських робіт у зоні митного контролю, переміщення товарів, транспортних засобів і громадян через зо

Стаття 52. Проведення господарських робіт у зоні митного контролю, переміщення товарів, транспортних засобів і громадян через зону митного контролю

Проведення господарських робіт у зоні митного контролю, переміщення через межі зони митного контролю і в межах цієї зони товарів, транспортних засобів і громадян, у тому числі посадових осіб органів державної влади, які не перетинають митний кордон України, допускається тільки з дозволу керівника або заступника керівника відповідного митного органу за погодженням з Прикордонними військами України і під контролем посадових осіб цього органу, крім випадків, передбачених законами України.

Коментована стаття регламентує порядок проведення господарських робіт у зоні митного контролю, переміщення товарів, транспортних засобів і громадян через зону митного контролю.
Відповідно до положень коментованої статті проведення будь-яких господарських робіт у зоні митного контролю, переміщення через межі зони митного контролю і в межах цієї зони товарів, транспортних засобів та громадян допускається тільки з дозволу керівника або заступника керівника відповідного митного органу за погодженням з Прикордонними військами України і під контролем посадових осіб цього органу.
Порядок надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об’єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України, стверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 р. №1947. Відповідно до його положень Держмитслужба разом із Держкомкордоном та Мінтрансом визначають пункти пропуску через державний кордон, у межах яких створено зони митного контролю, де розміщуються споруди та об'єкти інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють під час переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України зазначені в статті 27 МК види контролю (далі - споруди та об'єкти). Для надання дозволу на розміщення в зоні митного контролю в межах пункту пропуску через державний кордон споруд та об'єктів територіальні органи або підрозділи органів державної влади подають до відповідних митних органів та органів охорони державного кордону клопотання з обґрунтуванням доцільності розміщення і функціонування цих споруд та об'єктів у зоні митного контролю і копію проектної документації на їх будівництво. Рішення про надання з: і золу оформляється спільним наказом митного органу та органу охорони державного кордону.
Проведення господарських робіт у зоні митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон, переміщення через межі та в межах цієї зони товарів, транспортних засобів і громадян, у тому числі посадових осіб органів державної влади, які не перетинають митний кордон України, допускається тільки з дозволу керівника або заступника керівника відповідного митного органу за погодженням з Прикордонними військами і під контролем посадових осіб цього органу, крім випадків, передбачених законами.