Прострочення боржника

Стаття 220. Прострочення боржника
1. Боржник, який прострочив виконання господарського зобов'язання, відповідає передкредитором (кредиторами) за збитки, завдані простроченням, і за неможливість виконання, що випадково виникла після прострочення.
2. Якщо внаслідок прострочення боржника виконання втратило інтерес для кредитора, він має право відмовитися від прийняття виконання і вимагати відшкодування збитків.
3.Боржник не вважається таким, що прострочив виконання зобов'язання, поки воно неможе бути виконано внаслідок прострочення кредитора.
1. Коментована стаття встановлює окремий випадок відповідальності за неналежне виконання господарського зобов'язання, яке полягає в порушенні строку (терміну) виконання зобов'язання. Прострочення боржника означає, що він виконав зобов'язання, але із запізненням.
Виходячи з термінології, що її вживає законодавець стосовно сторін зобов'язання, слід дійти висновку, що положення коментованої статті можуть бути застосовані лише у разі про­строчення виконання майново-господарського зобов'язання і не застосовуються щодо організаційно-господарських зобов'язань.
Певні особливості відповідальності боржника за порушення строків виконання зобов'язання встановлює ч. 1 ст. 231 ГК, а саме: з нього стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), щодо яких допущено прострочення виконання, за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості (див. коментар до ст. 231).
Крім відшкодування збитків, завданих простроченням виконання зобов'язання (а в ден­них випадках — і пені), боржник відповідає також за неможливість виконання (а точніше — за наслідки неможливості виконання), яка випадково виникла після прострочення.
2.Частина 2 коментованої статті передбачає один із випадків односторонньої відмови сторони від прийняття виконання. Таким правом кредитор може скористатися, якщо вна­слідок прострочення виконання боржником останнє втратило інтерес для кредитора (напри­клад, лісгосп поставив новорічні ялинки торговельному підприємству
2 січня). Взагалі кредитор сам визначає, у чому полягає його інтерес.
Окрім права відмови у прийнятті виконання, кредитор має право вимагати відшкодування збитків боржником.
3. У тих випадках, коли зобов'язання боржника не може бути виконано внаслідок прострочення кредитора (див. коментар до ст. 221), боржник не вважається таким, що прострочив виконання зобов'язання.