Вход

Приводи і підстави для порушення справи про порушення митних правил

Стаття 360. Приводи і підстави для порушення справи про порушення митних правил
Приводами і підставами для порушення справи про порушення митних правил є:
1) безпосереднє виявлення посадовими особами митного органу порушення митних правил;
2) повідомлення про вчинення особою порушення митних правил, отримані від інших органів (у тому числі митних);
3) повідомлення про вчинення порушення митних правил, отримані від митних та правоохоронних органів іноземних держав, а також від міжнародних організацій.
Справа про порушення митних правил може бути порушена тільки при наявності встановлених законом умов - приводів і підстав для порушення митних правил та при відсутності обставин, що виключають провадження у справі (ст. 247 КпАП України).
Приводи для порушення митних правил - це ті встановлені МК України джерела, з яких уповноважені посадові особи митних органів отримують інформацію про вчинене правопорушення чи про факт підготовки до вчинення такого правопорушення і які зобов'язують цих посадових осіб прийняти рішення про порушення справи.
Відповідно до коментованої статті приводами для порушення справ є:
- безпосереднє виявлення посадовими особами порушення митних правил,
- повідомлення про вчинення особою порушення митних правил, отримані від інших органів (у тому числі митних);
- повідомлення про вчинення порушення митних правил, отримані від митних та правоохоронних органів іноземних держав, а також від міжнародних організацій.
Як свідчить практика, провадження у справах про порушення митних правил у більшості своїй починається в результаті безпосереднього виявлення посадовими особами порушень митних правил. Вказаний привід відрізняється від інших перш за все тим, що питання про порушення справи вирішується за власною ініціативою особи, яка виконує функції митного контролю, митного оформлення та пропуску через митний кордон України предметів, товарів, транспортних засобів, валюти та цінностей. Ця ситуація дозволяє посадовій особі вжити всі необхідні заходи щодо припинення правопорушення, затримання правопорушника, знаходження та закріплення доказів.
У випадку отримання посадовою особою митного органу повідомлення від інших державних органів України (у тому числі митних), митних та правоохоронних органів іноземних держав, а також від міжнародних організацій, в якому міститься інформація, що свідчить про наявність ознак митних правопорушень, ці особи повинні вжити заходи, спрямовані на перевірку отриманої інформації.
Законодавцем, на нашу думку, безпідставно не включено до переліку приводів для порушення справи такі джерела інформації як заяви громадян та повідомлення про факти порушення митних правил представників громадськості, установ, підприємств і організацій, преси, телебачення та інших засобів масової інформації
Для порушення справи про порушення митних правил недостатньо лише приводу для порушення справи. Потрібна також наявність законної підстави для порушення справи, під якою слід мати на увазі фактичні дані, що вказують на ознаки правопорушення.
При наявності приводів і підстави для порушення справи уповноважені посадові особи митних органів зобов'язані перевірити відсутність обставин, що виключають провадження у справі (див. коментар до ст. 358 МК України).