Вход

Присутність під час розгляду справи особи, яка притягується до відповідальності за порушення митних правил, або її п

Стаття 390. Присутність під час розгляду справи особи, яка притягується до відповідальності за порушення митних правил, або її представника
Справа про порушення митних правил розглядається в присутності особи, яка притягується до відповідальності, або її представника.
Митний орган інформує особу, яка притягується до відповідальності за порушення митних правил, про час та місце розгляду справи в митному органі, як правило, відповідним письмовим повідомленням, якщо це не було зроблено під час вручення зазначеній особі копії протоколу про порушення митних правил.
У разі розгляду справи в суді про час та місце розгляду справи суд (суддя) повідомляє особу, яка притягується до відповідальності, а також відповідний митний орган.
Справа про порушення митних правил може бути розглянута під час відсутності особи, яка притягується до відповідальності, лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
Справа про порушення митних правил розглядається в присутності особи, яка притягується до відповідальності, або її представника.
Згідно зі статтею 365 МК представниками осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, можуть бути законні представники (батьки, опікуни), а також представники, які діють на підставі довіреності або доручення.
Якщо особу, яка притягується до відповідальності за порушення митних правил, під час вручення копії протоколу про порушення митних правил не було проінформовано про час і місце розгляду справи митним органом, письмове повідомлення про це (запрошення) передається їй під підпис або надсилається за наданою нею або наявною в митному органі адресою; у випадку тимчасової відсутності такої особи запрошення вручається дорослим членам сім'ї, які проживають з нею, представнику житлово-комунальної організації за місцем її проживання, адміністрації за місцем роботи або навчання. Присутність представника митного органу, посадова особа якого здійснювала провадження у справі, під час її розгляду судом є необхідною.
Справа про порушення митних правил може бути розглянута за відсутності особи, яка притягується до відповідальності, лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце й час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.