Припинення товарної біржі

Стаття 282. Припинення товарної біржі
1. Припинення товарної біржі відбувається за рішенням загальних зборів членів бір­жі, а також за рішенням суду у випадках, передбачених законом.
Товарна біржа припиняється у добровільному (за рішенням загальних зборів членів біржі) або примусовому (за рішенням суду) порядку. Припинення товарної біржі за рішенням суду можливе у випадках, передбачених законом (див. коментар до ст. 59).