Вход

Припинення надання митних пільг посадовим особам представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні

Стаття 296. Припинення надання митних пільг посадовим особам представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні
Після залишення посадовими особами представництв іноземних держав та міжнародних організацій митної території України надання їм митних пільг, передбачених статтями 287-290, 292-294 цього Кодексу, припиняється.
Дана стаття встановлює строк дії і момент припинення наданих відповідним особам пільг.
Таким моментом є залишення митної території України, тобто закінчення терміну, на який було здійснено акредитацію, - видано дипломатичну, консульську або службову картку
Положення цієї статті поширюються на осіб, зазначених у статтях 287-290, 292-294 МК, які акредитовані в Міністерстві закордонних справ України.