Припинення господарського зобов'язання за згодою сторін чи у разі поєднання його сторін в одній особі

Стаття 204. Припинення господарського зобов'язання за згодою сторін чи у разі поєднання його сторін в одній особі
1, Господарське зобов'язання може бути припинено за згодою сторін, зокрема угодою про заміну одного зобов'язання іншим між тими самими сторонами, якщо така заміна не суперечить обов'язковому акту, на підставі якого виникло попереднє зобов'язання.
2.Господарське зобов'язання припиняється у разі поєднання управненої та зобов'язаної сторін в одній особі. Зобов'язання виникає знову, якщо це поєднання припиняється.
1. Згода сторін про припинення господарського зобов'язанння може бути реалізована шляхом укладення мирової угоди, прощення (списання) боргу, укладення угоди про заміну одного зобов'язання іншим між тими самими сторонами (новацією) або іншим шляхом, незабороненим законодавством. Оскільки для припинення зобов'язання за цією підставою повинно мати місце волевиявлення обох сторін, воно набуває форму господарського договору і підпорядковується загальному порядку укладення таких договорів (ст. 181 ГК). Інший порядок оформлення згоди на припинення господарського зобов'язання може бути встановлений законодавством (див., наприклад, положення Закону України «Про відновлення пла­тоспроможності боржника або визнання його банкрутом» — щодо мирової угоди та прощен­ня боргу).
2. Поєднання управненої та зобов'язаної сторін в одній особі може виникнути внаслідок реорганізації (злиття, приєднання, перетворення тощо) суб'єктів господарювання або лікві­дації одного з підпорядкованих, асоційованих (ст. 126 ГК) чи іншим відповідним чином по­в'язаних між собою учасників господарських відносин у силу договору між ними тощо. Господарське зобов'язання, між цими сторонами у такому разі припиняється, але виникає знову, якщо припиняється таке поєднання.