Причалювання до суден, що перебувають під митним контролем

Стаття 335. Причалювання до суден, що перебувають під митним контролем
Причалювання до судна, що перебуває під митним контролем, інших суден та інших плавучих засобів
без дозволу митного органу,-
тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян у розмірі до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб підприємств - до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Главою 16 МК у низці статей передбачено здійснення митних процедур на морському і річковому транспорті.
Зокрема статтею 121 глави 16 МК, передбачено, що митні органи здійснюють такі митні процедури в ЗМК на території морських та річкових портів, а також в акваторії портів, відкритих для міжнародних перевезень.
Отже, згідно з наступною 122 статтею МК зонами митного контролю в морських та річкових портах є території та акваторії, які відведені адміністрацією цих портів для проведення необхідних митних процедур. Порядок створення та функціонування ЗМК у морських та річкових портах визначається Кабінетом Міністрів України.
Таким чином, постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 р. №1989 затверджений "Порядок здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон" (далі - Порядок).
Згідно з положеннями даного Порядку, зокрема пунктами 3, 8, 11, митний контроль водних транспортних засобів і товарів здійснюється митним органом, як правило, біля причалів або в акваторіях портів. При цьому, у разі виявлення фактів порушення митних правил або законодавства на будь-якому етапі здійснення митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів, а також транспортних засобів і товарів, посадова особа митного органу зобов'язана вжити заходів, передбачених законодавством.
Під час перебування судна закордонного плавання під митним контролем причалювання до нього будь-яких плавучих засобів здійснюється за наявності дозволу митного органу та органу охорони державного кордону.
Згідно з п. 1.9. та 4.2.2. Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення суден і товарів, що переміщуються ними, затвердженої наказом Держмит-служби України від 17.09.2004 р. №678, під час перебування судна під митним контролем причалювання до нього будь-яких плавучих засобів здійснюється за наявності дозволу митного органу та органу охорони державного кордону.
Судна інших служб порту, які забезпечують бункерування суден, постачання запасів споживання, перевезення членів екіпажу тощо, здійснюють ці операції з дотриманням митного законодавства в частині недопущення причалювання до суден, що перебувають під митним контролем, інших суден та плавучих засобів без дозволу митного органу.
Об'єкт - установлений МК порядок митного контролю ТЗ, що переміщуються через митний кордон України, оскільки до поняття ТЗ віднесені будь-які засоби водного транспорту.
Безпосередній об'єкт - установлений МК порядок митного контролю суден та товарів, що знаходяться на них.
Об'єктивна сторона - полягає у причалюванні без дозволу митного органу до судна, що знаходиться під митним контролем, інших суден та плавучих засобів незалежно від того, знаходяться такі засоби під митним контролем чи ні.
Причалювання до судна - фізичний контакт суден або плавучих засобів, за якого можливе переміщення товарів з одного судна (плавучого засобу) на інше, або створення умов для цього.
Перебування судна під митним контролем - стан судна і товарів, які перемішуються на судні через митний кордон України, з моменту початку митного оформлення до його повного завершення.
Щодо понять судна, водних транспортних засобів, інших плавучих засобів - вони закріплені у численних нормативно-правових атах, що регулюють правовідносини у сфері використання водного транспорту та закріплюють порядок митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів.
Так, згідно з "Порядком митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів, що здійснюють багаторазові переміщення через митний кордон України", затвердженого Наказом Держмитслужби України від 22.04.2003 р. №268, терміни вживаються у такому значенні.
Судно - судно внутрішнього плавання, зокрема мале судно, пором, плавучий засіб, морське судно, а також плавучі засоби і гідролітаки, використовувані чи здатні бути використаними як засоби пересування по воді. Сюди ж віднесено судно риболовне -судно, яке використовується на комерційній основі для промислу риби або інших живих ресурсів моря.
Водні транспортні засоби - будь-яка самохідна чи несамохідна плавуча споруда, що використовується:
а) для перевезення вантажів, пасажирів, багажу та пошти, для рибного чи іншого морського промислу, розвідки, добування корисних копалин, рятування людей і суден, що зазнають лиха на морі, буксирування інших суден та плавучих об'єктів, здійснення гідротехнічних робіт чи піднімання майна, що затонуло в морі;
б) для несення спеціальної державної служби (охорона промислів, санітарна й карантинна служби, захист моря від забруднення тощо); для наукових, навчальних, культурних і спортивних цілей.
Інші плавучі засоби - судна різного типу, використовувані для будь-якого роду діяльності і цілей, основні характеристики яких не перевищують кожного з нижчеперелічених обмежень, а також усілякі гребні судна:
- пасажиромісткість - не більш 12 чоловік,
- довжина - не більш 30 м,
- повна водотоннажність — не більш 300 т,
- загальна ефективна потужність головних двигунів - не більш 400 квт (543,8 к.о). Інші плавучі засоби: маломірні судна, спортивні маломірні судна, комерційні
маломірні судна, вітрильні маломірні судна, моторні маломірні судна, парусно-моторні маломірні судна, моторно-вітрильні маломірні судна і т. ін.
Дозвіл митного органу України - документальна дозвільна процедура, передбачена чинним Митним кодексом України й іншими нормативними документами Держмитслужби України, що дає підставу на виконання зазначеної дії, - причалювання до судна, що знаходиться під митним контролем. Оформляється посадовою особою митного органу, наділеною відповідними повноваженнями.
Суб'єкт - громадяни, що на момент здійснення правопорушення досягай 16-річного віку, а також посадові особи підприємств, що здійснили причалювання судна чи інших плавучих засобів до судна, що знаходиться під митним контролем, без дозволу митних органів України.
Суб'єктивна сторона - зазначене правопорушення може бути зроблене як навмисне, так і через необережність.
Згідно зі статтею 126 МК, особа не несе відповідальності за зазначене адміністративне правопорушення у випадку виникнення особливих обставин аварії, стихійного лиха та інших обставин, що мають характер нездоланної сили.
Дане правопорушення вважається таким, що містить формальний склад і є закінченим з моменту причалювання, незалежно від настання будь-яких наслідків.
Суб'єктивна сторона вина у формі умислу.
Санкції за вчинення даного правопорушення: штраф у розмірі до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб підприємств - до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.