Приєднання щорічної відпустки до відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами

У разі надання жінкам відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за заявою жінки приєднати до неї щорічні основну і додаткову відпустки незалежно від тривалості її роботи на даному підприємстві, в установі, організації в поточному робочому році.
(Стаття 180 в редакції Закону № 117-ХIV (117-14) від 18.09.98)
1. Згідно із ст. 180 власник або уповноважений ним орган зобов'язаний надати жінці за її заявою щорічну основну і додаткову відпустки перед відпусткою у зв'язку з вагітністю і пологами або після неї незалежно від тривалості її роботи на даному підприємстві, в установі, організації. Тривалість роботи наданому підприємстві має значення у разі надання щорічної основної та додаткової відпусток повної тривалості за перший рік роботи. Таке право виникає у працівника після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві. Згідно з частиною 7 ст. 10 Закону України «Про відпустки» щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного строку безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються в тому числі жінкам — перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї.
Підставою для приєднання щорічної відпустки до відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами є заява жінки та залежно від часу надання відпустки (перед або після відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами) довідка медичної установи або лікарняний листок (листок непрацездатності).
2. У разі, якщо щорічні основна і додаткова відпустки збіга¬ються з відпусткою у зв'язку з вагітністю і пологами, щорічні відпустки мають бути надані після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами або перенесені на інший строк за бажанням жінок. Згідно із ст. 78 КЗпП відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами до щорічних відпусток не включаються.
3. Якщо жінка не використала відпустку за минулий робочий рік, а відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами охоплює частину наступного робочого року, то за бажанням жінки до відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами приєднуються відпустки за минулий і поточний робочі роки.