Вход

Представники осіб, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил

Стаття 367. Представники осіб, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил
Представниками осіб, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил, можуть бути:
1) законні представники: батьки, усиновителі, опікуни або піклувальники на підставі документів, що посвідчують їх повноваження, - у справах осіб, які є неповнолітніми або особами, що через свої фізичні або психічні вади не можуть самі здійснювати свої права у справах про порушення митних правил. Законні представники можуть доручити участь у справі іншій особі, обраній ними як представник;
2) інші особи - на підставі нотаріально посвідченої довіреності. Громадяни можуть також посвідчити довіреність на участь у справі на підприємстві, де вони працюють, або в управлінні будинками, де вони проживають; військовослужбовці - у відповідній військовій частині; особи, які проживають у населених пунктах, де немає нотаріальних контор, - у виконавчому комітеті сільської, селищної, міської ради; особи, які перебувають на лікуванні, - у відповідному лікувальному закладі.
Особиста участь у справі громадянина не позбавляє його права мати по цій справі представника.
Законні представники користуються під час участі у справі усіма правами, зазначеними у статті 366 цього Кодексу. Повноваження інших представників на участь у справі дають їм право на вчинення від імені осіб, яких вони представляють, усіх дій, зазначених у статті 366 цього Кодексу, крім передачі повноважень іншій особі (передоручення), оскарження постанови митного органу або суду (судді), одержання товарів або грошових сум у разі їх повернення. Повноваження представника на вчинення кожної із зазначених дій повинні бути спеціально обумовлені у виданій йому довіреності.
Не можуть бути представниками осіб, які притягуються до відповідальності:
1) особи, які не досягли повноліття;
2) особи, над якими встановлено опіку, піклування;
3) адвокати, які прийняли доручення про подання юридичної допомоги з порушенням правил, встановлених законодавством України про адвокатуру, а також особи, виключені з колегії адвокатів.
Посадові особи митної служби України, а також судді, слідчі і прокурори не можуть бути представниками осіб, які притягуються до відповідальності, крім випадків, коли вони діють як батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники цих осіб.
У коментованій статті встановлюється, що інтереси особи, яка притягається до відповідальності за порушення митних правил, яка є неповнолітньою (тобто не досягла 18 років) або особою, що через свої фізичні або психічні вади не може сама здійснювати свої права у справах про порушення митних правил, мають право представляти їх представники: законні представники (батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники), або інші особи, на підставах, передбачених законодавством.
Для участі у провадженні у справах про порушення митних правил законні представники зобов'язані надати особі, у провадженні якої знаходиться справа, документи, що підтверджують її родинні зв'язки чи їх повноваження (паспорт, свідоцтво про народження, рішення про усиновлення, про встановлення опіки тощо).
Представниками також можуть бути й інші особи, які діють на підставі нотаріально посвідченої довіреності. Довіреності на право бути представником особи, що притягується до відповідальності за порушенням митних правил можуть бути також посвідчені на підприємстві, де працюють ці особи, або в управлінні будинками, де вони проживають; військовослужбовці - у відповідній військовій частині. Особи, які проживають у населених пунктах, де немає нотаріальних контор, - у виконавчому комітеті сільської, селищної, міської ради; особи, які перебувають на лікуванні, - у відповідному лікувальному закладі.
Представник може брати участь у провадженні як разом з особою, яка притягається до відповідальності, так і за її відсутності. Представник не має права використовувати інтереси особи, які він представляє, їй на шкоду. Він не може бути свідком щодо обставин, які йому стали відомі у зв'язку з виконанням обов'язків представника.
Представники мають право ознайомлюватися з матеріалами справи; робити з них витяги, одержувати копії рішень, постанов та інших документів, що є у справі, бути присутніми під час розгляду справи у митному органі та брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у їх дослідженні, заявляти клопотання та відводи; від імені особи, інтереси якої вони представляють, подавати доводи, міркування та заперечення, приносити скарги на рішення органу (посадової особи), який розглядає справу.
Ч. 4, 5 коментованої статті встановлюють обмеження щодо осіб, які можуть бути представниками осіб, які притягаються до відповідальності за порушення митних правил.