Вход

Правове забезпечення провадження у справах про порушення митних правил

Стаття 357. Правове забезпечення провадження у справах про порушення митних правил
Провадження у справах про порушення митних правил здійснюється відповідно до цього Кодексу, а в частині, що не регулюється ним, - відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення.
У коментованій статті міститься вказівка на ті правові джерела, які визначають порядок провадження у справах про порушення митних правил в органах, уповноважених розглядати такі справи.
Основним законодавчим актом, що регламентує здійснення провадження у справах про порушення митних правил, є Митний кодекс України, в якому знайшли відображення майже всі основні питання, пов'язані з діяльністю як посадових осіб митних органів щодо порушення справ їх розслідування, розгляду та виконання винесених постанов про застосування примусових заходів, так і інших суб'єктів провадження. Однак слід мати на увазі, що в МК України не визначені завдання провадження, обставини, що виключають провадження, принципи провадження, доказування у справі та деякі інші процесуальні норми, що мають важливе значення для здійснення митними органами своїх адміністративно-юрисдикційних повноважень.
Таким чином, при застосуванні даної статті слід керуватись нормами, що містяться у розділі XIX коментованого Кодексу, а також у Кодексі України про адміністративні правопорушення та в інших законодавчих актах України.
Наприклад, даним кодексом не передбачено можливість звільнення від адміністративної відповідальності в разі малозначності вчиненого порушення митних правил. У розділі 1 п 1.10 Методичних рекомендацій щодо провадження в справах про порушення митних правил, затверджених наказом Держмитслужби України від 30.12.2004 р. №936 (далі - Методичні рекомендації) надані роз'яснення щодо розгляду справи про порушення митних правил у разі малозначності вчиненого, де на підставі КпАП України можливо звільнити порушника від адміністративної відповідальності. В розділі 8 п.8.11 Методичних рекомендацій передбачено таке: "Постанова про закриття провадження у справі виноситься також, коли правопорушення визнано малозначним, при цьому правопорушнику оголошується усне зауваження". У постанові про закриття справи також необхідно посилатися на ст. 357 МК України та ст. 22 КпАП України, якою передбачено можливість звільнення від накладення адміністративного стягнення в разі малозначності правопорушення.