Правове регулювання комерційної концесії

Стаття 376. Правове регулювання комерційної концесії
1. Відносини, пов'язані з використанням у підприємницькій діяльності прав інших суб'єктів господарювання, регулюються цим Кодексом та іншими законами.
Правове регулювання комерційної концесії, поряд з ГК, передбачено також гл. 76 ЦК, а його особливості можуть встановлюватися також іншими законами. Нормативне регулю­вання відносин, пов'язаних з використанням у підприємницькій діяльності прав інших су­б'єктів господарювання, здійснюється ГК та іншими законами.