Правила професійної етики у конкуренції

Стаття 38. Правила професійної етики у конкуренції
1. Суб'єкти господарювання за сприяння заінтересованих організацій можуть роз­робляти правила професійної етики у конкуренції для відповідних сфер господарської діяльності, а також для певних галузей економіки. Правила професійної етики у кон­куренції погоджуються з Антимонопольним комітетом України.
2. Правила професійної етики у конкуренції можуть використовуватися при укладаннідоговорів, розробці установчих та інших документів суб'єктів господарювання.
1. Стаття присвячена важливій проблемі формування загальних правил професійної етики з метою сприяння взаєморозумінню між суб'єктами господарювання, створення, виходячи з напрацьованої сторонами ділової практики, позитивних очікувань стосовно майбутніх господарських відносин. Основною рисою правил професійної етики є добровільний характер їх розроблення. Правила професійної етики не є заздалегідь встановленими і, залежно від специфіки відносин між суб'єктами господарювання, можуть включати вимоги щодо: наявності відповідної кваліфікації; надання необхідної правдивої інформації; встановлення розумних цін (звичайно встановлюються за цінами в регіоні за подібні товари чи послуги); забезпечення конфіденційності інформації; збереження інтересів інших клієнтів тощо.
2. Одним з основних принципів впровадження Правил професійної етики є їх добровільне виконання особами, на яких безпосередньо поширюється дія Правил.
Правила професійної етики розробляються різними організаціями, зокрема торгово-промисловими палатами. Згідно з ч. 2 ст. З Закону України «Про торгово-промислові палати в /країні» від 2 грудня 1997 р. одним із завдань торгово-промислової палати, є сприяння розвитку торгових та інших чесних звичаїв у підприємницькій діяльності, участь у розробленні правил професійної етики у конкуренції для різних сфер підприємницької діяльності, галузей економіки, спілок та об'єднань підприємців.