Вход

Права та обов'язки митного органу під час здійснення контролю правильності визначення митної вартості товарів

Стаття 265. Права та обов'язки митного органу під час здійснення контролю правильності визначення митної вартості товарів
Митний орган здійснює контроль правильності визначення митної вартості товарів згідно з положеннями цього Кодексу. Такий контроль може здійснюватися в установленому порядку із застосуванням різних форм, у тому числі відповідно до статей 60 і 69 цього Кодексу, після закінчення операцій митного контролю, оформлення та пропуску через митний кордон України товарів і транспортних засобів. Порядок контролю правильності визначення митної вартості товарів після закінчення операції митного контролю, оформлення та пропуску через митний кордон України товарів і транспортних засобів та донарахування обов'язкових платежів визначається Кабінетом Міністрів України.
Митний орган має право упевнитися в достовірності або точності будь-якої заяви, документа чи декларації, поданої для цілей визначення митної вартості.
Якщо митний орган дійшов висновку, що визначена декларантом митна вартість нижча, ніж прямі витрати на виробництво цього товару, в тому числі сировини, матеріалів та/або комплектуючих, які входять до складу товару, митний орган має право зобов'язати декларанта визначити митну вартість іншим способом, ніж він використав для її визначення.
(Глава 46 в редакції Закону №3269-IV ( 3269-15 ) від 22.12.2005).
Коментована стаття встановлює, що до повноважень посадових осіб митних органів належить право здійснювати контроль правильності визначення митної вартості товарів та право перевірки правильності заявленої митної вартості товарів декларантом у неухильному дотриманні положень МК.
Посадова особа митного органу, що здійснює перевірку та оформлення декларації митної вартості, не має права з власної ініціативи, за дорученням або на прохання декларанта вносити будь-які дані про заявлену митну вартість до граф, які заповнюються декларантом, або вносити зміни, доповнення та виправлення до цих граф.
Після коригування митної вартості посадовою особою митного органу в графі «С» вантажної митної декларації проставляється відмітка «Митну вартість перераховано». Декларантом або митним органом заповнюється Форма коригування митної вартості, яка разом із декларацією митної вартості є невід'ємною частиною вантажної митної декларації. Форма коригування митної вартості, порядок її заповнення та подання визначаються Держмитслужбою.
Згідно з Порядком декларування, після прийняття документів для митного оформлення товарів, що переміщуються підприємствами через митний кордон України, коригування їх митної вартості, здійснене митним органом, розглядається як митна оцінка товарів і може бути оскаржено декларантом у встановленому порядку.
Щодо контролю, слід зауважити про чинні міжнародні договори з питань контролю митної вартості товарів.
Зокрема, 24.12.2003 року був підписаний і набрав чинності Протокол між Державною митною службою України і Державним митним комітетом Російської Федерації щодо взаємодії з питань контролю митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України та Російської Федерації. Згідно з цим документом, сторони, відповідно до національного законодавства, співробітничають з метою захисту економічних інтересів своїх держав у процесі здійснення контролю митної вартості товарів, які переміщуються через спільний митний кордон України і Російської Федерації.
Також одним із таких міжнародних договорів є чинний Протокол від 08.12.2003 р. між Державною митною службою України та Митною і Фінансовою Охороною Угорської Республіки про співробітництво в галузі контролю митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України та Угорської Республіки, відповідно до якого сторони, у відповідності з національним законодавством, співробітничають з метою захисту економічних інтересів своїх держав у процесі здійснення контролю митної вартості товарів, які переміщуються через спільний митний кордон України і Угорської Республіки.