Права неповнолітніх у трудових правовідносинах

Неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.
(Стаття 187 із змінами, внесеними згідно із Законом № 263/95-ВР від 05.07.95)
1. Держава гарантує працездатній молоді рівне з іншими громадянами право на працю. Особливості праці неповнолітніх встановлюються законодавством України.
2. Держава гарантує працездатній молоді надання першого робочого місця на строк не менше двох років після закінчення або припинення навчання у середніх загальноосвітніх, професійних навчально-виховних і вищих навчальних закладах, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення з дійсної строкової або альтернативної (невійськової) служби. Дворічний строк першого робочого місця обчислюється з урахуванням часу роботи молодого громадянина до призову на дійсну військову або альтернативну (невійськову) службу.
3. Молодими громадянами вважаються громадяни України від 15 до 28 років. При зверненні їх до державної служби зайнятості в пошуках роботи їм надаються безплатна інформація та професійна консультація для вибору місця роботи, виду діяльності, професії.
Квота робочих місць при працевлаштуванні молоді визначається місцевими органами державної влади в межах, встановлених Законом України «Про зайнятість населення».
4. У разі відмови у прийнятті на роботу молодих громадян у межах встановленої квоти з підприємств, установ, організацій стягується штраф у розмірі середньої річної заробітної плати за кожну таку відмову.
Держава гарантує надання роботи за фахом на період не менше трьох років тим молодим спеціалістам — випускникам державних вищих навчальних закладів та професійно-технічних училищ, потреба в яких раніше була заявлена підприємствами, установами, організаціями.
Згідно з Законом України «Про сприяння соціальному станов¬ленню та розвитку молоді в Україні» в редакції від 23 березня 2000 р. державна служба зайнятості разом з органами виконавчої влади у справах молоді, соціальними службами для молоді надає учням, студентам та аспірантам денної форми навчання допомогу в працевлаштуванні у позанавчальний час.
Держава забезпечує умови для вторинної зайнятості молоді. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства можуть встановлювати додаткові пільги щодо прибуткового податку з громадян студентам та учням, що працюють у складі студентських та учнівських трудових загонів на сільськогосподарських роботах чи на інших видах робіт, на підприємствах державної або комунальної форми власності.
5. Коментована стаття визнає рівне право неповнолітніх в трудових правовідносинах з повнолітніми. Пільги для неповнолітніх в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та інших умов праці встановлюється цим Кодексом, а також іншими нормативними актами, які є обов'язковими для всіх державних органів, посадових осіб. Зокрема, неповнолітні працівники мають право на встановлення скороченої тривалості робочого часу (ст. 51 КЗпП) з оплатою праці як при повній тривалості щоденної роботи (ст. 194), право на відпустки в зручний для них час (ст. 195 КЗпП, ст. 10 Закону України «Про відпустки». Строк відпустки для не¬повнолітніх встановлено тривалістю 31 день (ст. 6 Закону Украї¬ни «Про відпустки») тощо. Передбачається можливість встанов¬лення і додаткових пільг для неповнолітніх при укладенні з ними трудового договору чи при укладенні колективних договорів.