Вход

Права митної варти

Стаття 22. Права митної варти

Для здійснення визначених у статті 21 цього Кодексу завдань підрозділи митної варти мають право:
1) розташовувати тимчасові пости, пересуватися будь-якими ділянками місцевості і водного простору в межах митної території України, а в межах контрольованого прикордонного району - за погодженням з відповідними органами охорони державного кордону України;
2) затримувати та проводити в установленому цим Кодексом порядку огляд товарів, транспортних засобів і громадян, які перетинають митний кордон України у пунктах пропуску;
3) проводити за рішенням керівника спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи або його заступника, керівника регіональної митниці (митниці) або його заступника у встановленому цим Кодексом порядку огляд та переогляд оформлених митними органами транспортних засобів і товарів, у тому числі тих, що переміщуються транзитом через територію України;
4) супроводжувати та охороняти товари, які перебувають під митним контролем, у тому числі ті, що переміщуються через територію України транзитом;
5) запрошувати осіб до митних органів для з'ясування обставин порушення митних правил. У невідкладних випадках з'ясування обставин і первинне документування такого порушення можуть здійснюватися в інших придатних для цього місцях.
У коментованій статті законодавець закріплює основні права митної варти при виконанні цими спеціальними підрозділами Держмитслужби України своїх функцій. Працівники митної варти мають право:
- розташовувати тимчасові пости, пересуватися будь-якими ділянками місцевості й водного простору в межах митної території України, а в межах контрольованого прикордонного району - за узгодженням із відповідними органами охорони державного кордону України;
- затримувати товари, транспортні засоби й громадян, що перетинають митний кордон України з порушенням вимог митного законодавства України, і проводити в установленому МК України порядку їх огляд. При цьому під товарами необхідно розуміти будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні цінності, культурні цінності) електричну, теплову та інші види енергії, а також транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, що використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України. Визначення «транспортних засобів» надано в п. 40 статті 1 МК України. Під ргромадянами слід розуміти громадян України, громадян іноземних держав та осіб без громадянства. Порядок огляду та переогляду товарів та транспортних засобів, огляд та переогляд ручної поклажі та багажу, особистий огляд регламентуються відповідно статтями 55, 56, 57 МК (див. коментар до цих статей).
- проводити за письмовим розпорядженням Голови Держмитслужби України або його заступника, начальника регіональної митниці чи його заступника, начальника митниці чи його заступника в установленому МК України порядку переогляд оформлених митними органами товарів і транспортних засобів, у тому числі тих, що переміщуються транзитом через територію України, якщо є підстави вважати, що таке переміщення здійснюється з порушеннями норм МК України чи іншого законодавчого акта України з питань митної справи. Переогляд оформлених митними органами товарів і транспортних засобів здійснюється в порядку, передбаченому главою 8 МК (див. коментар до статей 55, 56 МК).
- супроводжувати й охороняти товари, що перебувають під митним контролем, у тому числі ті, що переміщуються через територію України транзитом. Держмитслужба України своїм наказом від 20.08.2003 р. №565 (з урахуванням наказу Державної митної служби України від 01.08.2006 р. №657) затвердила Інструкцію про організацію та порядок охорони й супроводження товарів підрозділами митної варти Держмитслужби України, в якій детально регламентувала цей напрямок діяльності митної варти Держмитслужби України;
- запрошувати осіб до митних органів для з'ясування обставин порушення
митних правил, отримувати пояснення від посадових осіб підприємств, громадян, причетних до вчинення порушення митних правил, у невідкладних випадках з'ясування обставин і первинне документування порушення митного законодавства можуть здійснюватися в інших придатних для виконання таких дій місцях;
зберігати, носити й застосовувати зброю й спеціальні засоби в порядку, установленому законодавством України (див. коментар до статей 423, 424, 425, 426 цього Кодексу);
- використовувати в роботі спеціальну техніку й технічні засоби митного контролю, засоби зв'язку й транспорт - це питання детально розглянуто в коментарі до статті 62 МК України.
Підрозділи митної варти виконують свої службові обов'язки у формі повсякденної служби або спеціальної митної операції. Під повсякденною службою розуміється узгоджені за метою, місцем, часом проведення безперервні дії підрозділів з метою виконання службових обов'язків. Спеціальна операція - це сукупність узгоджених і взаємозв'язаних за місцем і часом дій підрозділів, які проводяться за єдиним замислом і планом у зазначеному районі з метою виявлення, попередження та припинення контрабанди і порушень митних правил на митній території України, а також поза місцем розташування пунктів пропуску через державний кордон.